• تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگری

وزارت امور خارجه

با توجه به شرایط امنیتی ترکیه و  برخی حوادث اخیر در این کشور و در نتیجه افزایش مخاطرات امنیتی، به کلیه هموطنانی که قصد مسافرت به این کشور را دارند، توصیه اکید می گردد تا اطلاع ثانوی از انجام مسافرت های غیرضروری به این کشور اجتناب نمایند.