• تاریخ : ۱۴ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : دیگر

بارها و بارها از اهمیت و ارزش بازاریابی ایمیلی و آموزش ایمیل مارکتینگ سخن گفته ایم. از دیدگاه بازاریابی، طریقه های زیادی وجود ندارند که به این اندازه قدرتمند و موثر باشند. در عین حال، چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این اســت که در ابتدا ایمیل شما توسط مخاطب باز و خوانده شود و همین جایی اســت که بسیاری به درستی از ایمیل اســتفاده نمی کنند.

 

طریقه درست (و غلط) اســتفاده از ایمیل

حقیت این اســت که هیچ کس به دنبال دریافت خبرنامه نیست. در عوض، ما می خواهیم داســتانهای سرگرم کننده ای را مطالعه کنیم که به ما درس های ارزشمند یا آموزنده می دهند. ما می خواهیم با فردی که برایمان ایمیل ارســال می کند ارتباط نزدیک و شخصی داشته باشیم.

نکته کلیدی این اســت که از عنوان و چند جمله به عنوان مقدمه اســتفاده کنیم که مخاطب ما را وادار کند تا برای ادامه مطالعه متن، ایمیل را در رایانه یا دستگاه همراه خود باز کند.

اگر به ایمیل های خود به دوستان و خانواده فکر کنید، می بینید که ما برای این دسته از ایمیل ها از عناوین رسمی اســتفاده نمی کنیم. ما از عناوین جالبی اســتفاده می کنیم که بعضاً کنجکاوی طرف مقابل را تحریک می کنند.

 

ایمیل مارکتینگ در عمل

به یک نمونه واقعی ایمیل مارکتینگ توجه کنید. کدام عنوان بیشتر به شما انگیزه می دهد تا یک ایمیل را باز کنید؟

«وبینار رایگان لینکدین» یا «یک لحظه ترسناک»؟

هدف یکی از آخرین ایمیل هایی که برای فهرست مشترکان بازاریابی ایمیلی خود ارســال کردم، دعوت به شرکت در یک وبینار رایگان درباره لینکدین بود.

با این حال، به جای اینکه اصل موضوع را در عنوان ایمیل قرار بدهم، تصمیم گرفـــــتم که با اســتفاده از یک داســتان واقعی که هم منظور من را می رساند و هم رابطه ایمیلی ما را عمیق تر می کرد، توجه مخاطبانم را جلب کنم.

این متن آن ایمیل اســت:

«[عنوان ایمیل] یک لحظه ترسناک

[بدنه ایمیل]

مثل کابوس بود.

بچه ها از در پشتی در حالی به سمت من می دویدند که برای جلب توجه من فریاد می زدند.

زیرزمین را سیل گرفـــــته بود و من در حیاط پشتی مشغول چمن زنی بودم.

بگذارید داســتان را خلاصه کنم؛ زیرزمین ما عملاً از بین رفـــــت.

خوشبختانه حال همه خوب اســت و صاحبخانه هم خانه را بیمه کرده بود.

همین من را به فکر فرو برد. آیا اگر برای دوران رکود کسب و کارهایمان هم بیمه داشتیم واقعاً فوق العاده نبود؟

و البته داریم! و اسمش لینکدین اســت، و خوشبختانه هیچ فرانشیزی هم ندارد.

این هفته قصد دارم چند مورد از بهترین توصیه های خودم درباره طریقه اســتفاده از لینکدین برای جذب مشتری راغب و افزایش درآمد برای کسب و کارتان را با شما در میان بگذارم … »

و از اینجا مردم را به وبینارم دعوت می کنم و توضیح می دهم که با حضورشان چه منافعی عاید آنها خواهد شد.

1x1.trans راز سر به مُهر بازاریابی ایمیلی

یک رویکرد جدید به ایمیل مارکتینگ

به این ساختار توجه کردید؟ با یک داســتان یا تم شخصی شروع می کنیم و بعد به یکی از اهداف حیاتی مخاطب خود می پردازیم (افزایش فطریقه و مشتری راغب) و یک راهکار ارائه می کنیم (اســتفاده از لینکدین).

هنگامی که به جای پیام هایی که بن مایه آنها فقط کسب و کار یا پرداختن به اصل مطلب اســت از این سبک از ایمیل اســتفاده می کنیم، نرخ باز شدن ایمیل و تعامل مخاطب افزایش پیدا می کند و نتایج بسیار بهتری را به دست می آوریم.

 

نه برای همه

آیا همه مشترکین فهرست ایمیل مارکتینگ شما از این رویکرد لذت می برند؟ البته که نه. نگران واکنش های چند مشترک بدخلق نباشید که احتمالاً با خود می گویند که «من دنبال کسب و کارم، نه زیرزمین مسخره تو!» بگذارید اشتراک خود را لغو کنند؛ شما باید روی آنهایی که با مطلب شما تعامل می کنند تمرکز کنید، چرا که اینها آن افرادی هستند که می خواهند شما را بشناسند، دوستتان بدارند و به شما اعتماد کنند. و در نتیجه این یعنی یک قدم به خرید از شما نزدیک تر شده اند.

بنابراین بیایید تا ایمیل را دوباره به جایگاه واقعیش برگردانیم؛

رابطه شخصی ایجاد کنید،

گفتگو کنید،

کنجکاوی مخاطب را برانگیزید،

داســتانهای خارق العاده تعریف کنید،

یک درس یا اســتراتژی ارزشمند را با آنها در میان بگذارید.

 

به دنبال فطریقه بیشتر هستید؟ ایمیل های بهتری بنویسید!

ایمیل مارکتینگ همچنان یکی از موثرترین طریقهها برای تعامل با مخاطب علاقمندی اســت که مشتاق ارتباط با شما، اســتفاده از محتوایی که ارائه می کنید و کسب اطلاع درباره محصولات و خدماتی که می فطریقهید اســت.

نکته حیاتی این اســت که طریقه مناسب اســتفاده از ایمیل را درک کنید. همه روزه، انبوهی از ایمیل های کســالت آور، سرد و بی احساس و مملو از کلمات تخصصی در اینباکس کاربران روی هم انباشته می شوند.

متفاوت باشید! شخصیت و درس های زندگی خود را با خوانندگان در میان بگذارید، اما همیشه اطمینان پیدا کنید که آن عناوین و اطلاعات جالب و شخصی را با نکات، درس ها یا توصیه های ارزشمندی در هم می آمیزید.


نویسنده این مطلب جان نِمو اســت. جناب جناب نمو مربی و مشاور در حوزه کسب و کار اســت که تمرکز خود را روی لینکدین معطوف کرده اســت. او مولف هفت کتاب اســت که یکی از آنها «جواهرات لینکدین: چگونه از بزرگترین شبکه حرفه ای جهان برای تقویت برند، تولید مشتری راغب و افزایش درآمد اســتفاده کنیم» نام دارد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته راز سر به مُهر بازاریابی ایمیلی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.