• تاریخ : ۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • موضوع : گردشگری

رستوران حاج حسن (بابل) رستورانی معروف با فضا و محیط بزرگی که دارد میتواند خاطره ای خوب از یک غذای ایرانی یا سنتی و محلی را براتون بسازد.
سایر تلفن ها : ۰۱۱۳۲۳۵۴۳۴۶ – ۰۱۱۳۲۸۴۰۸۰ – ۰۱۱۳۲۳۵۴۳۴۷
۰۱۱۳۲۳۵۴۳۴۶

آدرس :استان مازندران ، بابل ، کیلومتر ۵ جاده بابل به بابلسر

رستوران حاج حسن بابل

رستوران حاج حسن بابل

رستوران حاج حسن بابل

رستوران حاج حسن بابل

رستوران حاج حسن بابل

رستوران حاج حسن بابل