غذای بروجرد را همگی به کبابش می شناسند، در سفیر اما این معروفیت به گونه ای دیگر خود را نشان داده است؛ چلوماهیچه و گردن محلی لرستان. مدیریت رستوران ادعا دارد که طعم این غذایش با ادویه های محلی را هیچ کجای دیگر نمی توانید بیابید. ادعایش را امتحان کنید و نظر خود را با دوستانتان در میان گذارید

آدرس رستوران سفیر : لرستان، بروجرد، چهار راه تختی، ابتدای خیابان فرمانداری

رستوران سفیر بروجرد

رستوران سفیر بروجردرستوران سفیر بروجرد