• تاریخ : ۱۶ام فروردین ۱۳۹۷
  • موضوع : گردشگری

ابتدا بايد امامزاده محمود [سيد محمد] (ع) را شناخت!
آستان مقدس آن در شيبي ناهموار در دامنه كوه بي‌سيتون (بي‌سيدون)
(bi seytun- biseydun) چهار روستا (چاروسا) از دهستان طيبي سر حدي غربي، بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه با ارتفاع ۱۱۹۰ متر با سطح دريا، با فاصله ۷ كيلومتر با شهر قلعه‌رئيسي و ۷۵ كيلومتري دهدشت کهگیلویه مركز واقع شده است.

روستاي بی سیدون از شمال به كوه «اوله (aowla) (آبّله)، از جنوب و مغرب به سلسله جبال روستاي بي‌سيدون ، از مشرق به «روستایآ آبچندارو محدود و محصور مي‌باشد.

عمارت عظيم و قديم اين زيارتگاه با وسعتي معادل ۱۷۰ و محوطه‌اي بيش از ۱۰۵متر، از دو قسمت هشتي با پلاني مستطيل شكل، شامل: صحن، ايوان، حرم با گنبد عرقچينيِ خوش تركيبِ مخروطي با گچ قديم و بر نوك آن پنجة پنچ تن آل‌عبا نصب شده است.

روستای بی سيدون

روستای بی سيدونروستای بی سيدون