سینما آفریقا مشهد به جرئت تا قبل از بازسازی سینما هویزه ، بهترین سینمای مشهد بود و در حال حاضر هم یکی از بهترین سینماهای مشهد است .
این سینما فقط یک سالن دارد و از امکانات خوب صوتی و تصویری برخوردار است .
این سینما به با توجه به قرار گرفتن در منطقه ای خوب از شهر با استقبال زیاد علاقه مندان رو به رو شده است و همیشه یکی از سینماهای شلوغ و پرطرفدار مشهد بوده است .

آدرس : مشهد – میدان تقی آباد (دکتر شریعتی)
تلفن:۰۵۱-۳۸۵۹۷۴۵۴

سینما آفریقا مشهد

سینما آفریقا مشهد

سینما آفریقا مشهد

سینما آفریقا مشهدسینما آفریقا مشهد