این سینما که در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده هم‌اکنون متعلق به حوزه هنری می‌باشد و دارای ۱ سالن است.
سینما سپهر
مکان ساری، خیابان فردوسی
مالک حوزه هنری
اداره کننده علی کاویانی
نوع داخل سالنی
ظرفیت سالن اصلی (۴۶۸ نفر)
بالکن (حدود ۵۰۰ نفر)
تأسیس ۱۳۴۲

سینما سپهر ساری

سینما سپهر ساری

سینما سپهر ساریسینما سپهر ساری