سینما فلسطین یک سینما در شهر اصفهان، ایران است.

سینما فلسطین
مکان اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، بین دروازه دولت و خیابان شیخ بهایی
مالک حوزه هنری
اداره کننده محمد مهدی رجایی
نوع داخل سالنی
ظرفیت سالن اصلی (۵۰۶ نفر)
ساخت‌وساز
تجدیدبنا ۱۳۹۴-۱۳۹۵
بازگشایی ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
هزینه ساخت ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (بازسازی)
این سینما که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ساخته شده پس از مصادره توسط بنیاد شهید در سال ۱۳۹۴ به حوزه هنری واگذار و سپس مورد بازسازی قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ بازگشایی شد، سینما فلسطین دارای ۵۰۶ نفر ظرفیت می‌باشد.

سینما فلسطین اصفهان (جشنواره کودک)
فروش آنلاین ندارد

۰۳۱-۳۲۲۲۲۴۴۵

سینما فلسطین اصفهان

سینما فلسطین اصفهان

سینما فلسطین اصفهان

سینما فلسطین اصفهانسینما فلسطین اصفهان