• تاریخ : ۲۱ام شهریور ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگری

صعود در ۹۴ سالگی - 

مارسل رمی سنگنورد سوئیسی در ۹۴ سالگی  ۱۲ طول طناب را در یک مسیر سنگنوردی با درجه سختی +۵b صعود کرد.

https://www.8a.nu/

 

در ۹۱ سالگی

 

نوشته صعود در ۹۴ سالگی: ۱۲ طول طناب با سختی +۵b اولین بار در از کوه و کوهنوردی پدیدار شد.