• تاریخ : ۲۸ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگریدرطراحی یک موزه مصالح و رنگ نقش عمده ای را ایفا می کند،

مشکل هست پیشنهادی در این مورد ارایه داد و باید تاکید کـــرد که انتخاب آن ها به ذوق و سلیقه و صلاح دید طراح بستگی خواهد داشت.
دو تیوری همواره به خاطر ماهیت آثار و اشیا نمایشی ممکن هست نقل کرد شود که نوع رنگ دیوارها قادر هست اتاق ها را بزرگتر و روشن تر و سطح دیوارها را وسیع تر نمایش دهد.برای اجتناب از یکنواختی،سطح بزرگ را می توان گچبری کـــرد یا با اسفنج و در درجات مختلف رنگ به ترتیب پوشاند.
رنگ سفید(سفید رنگ پریده)با رنگهای طبیعی برای دیوارها در شرف قدیمی انجام گرفتن هستند.آقام پسندی این رنگها بر پایه این هستدلال بود که رنگ سفید معادل بی رنگی هست و همین امر سبب آشکار انجام گرفتن تکمیل کیفیت مقایسه رنگها در نقاشی قدیم و جدید می باانجام گرفت.در حقیقت هر رنگی بر روی زمینه سفید رنگ دیواری قرار گیرد تیره تر نشان داده می شود.
باید به خاطر داشت که در خانه های شخصی،رنگ مطلوب دیوار رنگی هست که نور در آن بازتاب داشته باانجام گرفت ولی در موزه رنگهایی را باید مورد هستفاده قرار داد که برای تامین دید تکمیل اشیا نور را جذب نمایند.
هستفاده عاقلانه از رنگ برای زمینه می تواند از دادن جو کلی به اتاق در هماهنگی با آثار و اشیای به نمایش گذاشته و فراهم آوردن دیوارهایی که در انجام گرفتت و ضعف رنگ با آن ها رقابتی نداشته باانجام گرفت فراتر رود.افزون بر این،حتی یک تنوع جزیی رنگهای به کار رفته در اتاقهای پی در پی به جبران ناهماهنگی اندازه و شکل یا هر گونه نا برابری اجتناب ناپذیر در انتشار نور کمک می کند.

چنانچه بلندی دیوارها نسبت به اندازه اشیا زیاد باانجام گرفت می توان تا ارتفاع معینی از دیوار را از رنگ قابل شستشو و بقیه را مانند سقف رنگ سفید زد.با وجود این باید به خاطر داشت که در حال حاظر افزایش تمایل در این هست که اشیا در سطحی پایین تر از آنچه در گذشته انتخاب می انجام گرفت قرار گیرند،زیرا چنین بر می آید که بازدید کنند گان از اینکه کمی به پایین نگاه کنند کاهش احساس خستگی خواهند کـــرد تا اینکه به بالا،این امر در مورد قفسه های بلند نیز صادق هست،از این رو نباید بلندی آنها از شش پا تجاوز کند.اما به طور کلی این یک قانونی بی چون و دلیل نیست.

مصالح و رنگ در موزه

مصالح و رنگ در موزهمصالح و رنگ در موزه

مصالح و رنگ در موزهاضافه به لیست علاقمندی هادسته بندی :


  • مقالات و دانستنی های گردشگری

برچسب ها :