• تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : دیگر

مدیر شبکه تلگرام تا حالا سرسختانه در برابر درخواســت نهادهای اطلاعاتی روسیه مقاومت کرده اســت.

نهادهای دولتی و اطلاعاتی روسیه و مدیران شبکه پیام رسان تلگرام در روزهای گذشته وارد یک جدال اساسی شده اند.

به نقل توما به نقل از رویترز، مقامات امنیتی روسیه اعلام کرده اند که تروریست های عامل حمله ماه گذشته به مترو سنت پترز بورگ برای هماهنگی بین خودشان از شبکه پیام رسان تلگرام اســتفاده کرده اند.

پس از این اعلام بود که فشارها به روی مدیریت شبکه تلگرام افزایش یافت و سازمان اطلاعات روسیه (FSB) و نهاد نظارت بر رسانه های این کشور از مدیران شبکه تلگرام خواســته اند اطلاعات کاربران خود را در اختیار نهادهای اطلاعاتی روسیه قرار دهند.

دولت روسیه همچنتین در حال تصویب قانونی اســت که شبکه های پیام رسان را موظف می کند اطلاعات کاربران خود را ذخیره و در صورت نیاز تحویل مقامات قضایی و اطلاعاتی روسیه بدهند.

مدیر شبکه تلگرام اما با درخواســت های نهادهای دولتی و اطلاعاتی روسیه مخالفت کرده اســت.

” پاول دوروف”  در واکنش به درخواســت نهادهای دولتی و اطلاعاتی روسیه درباره در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربران تلگرام و یا مسدود و فیلتر شدن این پیام رسان از سوی دولت روسیه، با رد این درخواســت تاکید کرد ممنوعیت تلگرام در داخل روسیه موجب خواهد شد تا تروریست ها از شبکه های پیام رسان دیگر که اطلاعات درون آنها رمز نگاری شده اســتفاده کنند.

پاول دوروف

713120 643 مقاومت مدیر تلگرام در برابر فشار روس ها

او تاکید کرد: اگر می خواهید با بستن این چیزها(شبکه های اجتماعی) جلوی تروریست ها را بگیرید باید کل شبکه اینترنت را ببندید. دوروف تاکید کرد درخواســت ارایه اطلاعات کاربران تلگرام به مقامات امنیتی درخواســتی مغایر با قانون اساسی روسیه درباره ” مکاتبات مخفی” اســت و از سوی دیگر به لحاظ تکنیکی نیز شبکه پیام رسان تلگرام امکان برآوردن آن را ندارد.

دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین با رد سیاسی بودن مســاله اختلافات با شبکه تلگرام گفته اســت ریشه اختلافات اخیر بین نهادهای قضایی و اطلاعاتی روسیه با مدیر شبکه تلگرام در قوانین ارتباطی روسیه اســت و این اختلاف ارتباطی با کاخ کرملین ندارد. او که خود نیز یکی از کابران شبکه تلگرام اســت گفته اســت در صورت مسدود شدن این شبکه در روسیه به یک شبکه پیام رسان دیگر کوچ خواهد کرد.

گفتنی اســت پاول دوروف ۳۲ ســاله ، مدیر شبکه تلگرام پیشتر نیز به دلیل اختلافات با دولت و نهادهای امنیتی روسیه مجبور به ترک این کشور شد. او پیشتر نیز به دلیل درخواســت قرار دادن اطلاعات شبکه اجتماعی ” کونتاکته” – شبکه ای که او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تاسیس کرده بود- مجبور به فطریقه این شبکه و ترک خاک روسیه شد.

او در ســال ۲۰۱۴ با گرفـــــتن تابعیت کشور کوچک “سنت کیتس و نِویس” در حوزه کاراییب با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ثروت از طریق بانک های سوییس از روسیه خارج شد.

حالا نیز حیاتی ترین شبکه اجتماعی طراحی شده از سوی دوروف یعنی “تلگرام” در معرض آزمون مشابهی قرار گرفـــــته اســت. تلگرام یکی از شبکه های اجتماعی حیاتی طراح شده از سوی دوروف اســت که هم اینک نزدیک به ۱۰۰ میلیون کاربر در سرتاسر جهان دارد. این شبکه در ایـــران محبوب ترین و رایج ترین شبکه اجتماعی مورد اســتفاده اســت و آمارها حاکی اســت قریب به ۴۰ میلیون کاربر ایـــرانی از  این شبکه پیام رسان اســتفاده می کنند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته مقاومت مدیر “تلگرام” در برابر فشار روس ها اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.