• تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگری

سلطان صاحبقران در نیم قرن پادشاهی خود بر ایران کارهای عجیبی را در کارنامه خود به یادگار گذاشت که یکی از حیاتیترین آنها در حوزه هنر، در مقوله عکاسی هست، بطوریکه قبله عالم به شخصه از خدم و حشم و نخستادهایش عکاسی کـــرده و تصویر ها را نیز خود ظاهر می‌کـــرد.

سلفی گرفتن امروزه دیگر مقوله ای نیست که کسی از آن بیگانه باانجام گرفت ولو اینکه برخی نیز تایم و جانشان را به خاطر همین سلفی‌ها از دست می‌دهند.

حال اینکه ۱۳۶ سال پیش زیر گوش پایتختی‌های قدیم و در زمانی که هنوز جماعت ایرانی قاب چهره شان را در آینه‌های قجری ثبت می‌کـــردند، چهارمین شاه قاجار که لقب قبله عالم را یدک می‌کشید و دستی نیز در هنر و ذوق خط و نقاشی و عکاسی داشت، در کنار خدم و حشم و نخستادهایی خود، نخستین تصویر سلفی ایران و حتی یکی از قدیمی ترین تصویر‌های سلفی دنیا را ثبت کـــرده هست.

نخستین سلفی ایرانی

نخستین سلفی ایرانی

براین اساس هم اکنون نخستین تصویر سلفی ایران که توسط ناصرالدین شاه قاجار در تالار آیینه کاخ گلستان در سال  ۱۳۰۲ ه ق گرفته انجام گرفته هست، در کاخ گلستان به نمایش درآمده هست.

گفتنی هست نخستین تصویر سلفی به‌شکل مدرن در اوایل سدهٔ بیستم توسط جوزف بایرون – مؤسس کمپانی عکاسی بایرون و بن فالک گرفته انجام گرفته‌ هست.

نخستین سلفی ایرانی

نخستین سلفی ایرانی

براین اساس پنج نفر از عکاسان کمپانی بایرونند در پشت بام مارسیو هستودیو در خیابان پنجم نیویورک تصویر سلفی می‌گیرند و این درحالی هست که  کمپانی بایرون در سال ۱۸۹۲ میلادی در منهتن توسط جوزف بایرون تأسیس انجام گرفته هست.

نخستین سلفی ایرانی

نخستین سلفی ایرانی

نوشته نخستین تصویر سلفی ایرانی نخستین بار در گردشگری پدیدار انجام گرفت.