• تاریخ : ۱۴ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : دیگر

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ســاله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ نسبت از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن اســت که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰.۴ نسبت و نسبت به زمستان ۱۳۹۵، ۰.۱ نسبت افزایش داشته اســت.

140593 670 نرخ بیکاری به 12.6 نسبت رسید

 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۶.۴ نسبت از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند.

به نقل ایسنا، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ســاله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ نسبت از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن اســت که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰.۴ نسبت و نسبت به زمستان ۱۳۹۵، ۰.۱ نسبت افزایش داشته اســت.
 
در بهار ســال جاری ۴۰.۶ نسبت جمعیت ۱۰ ســاله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفـــــته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در ســال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۱.۱ نسبت و نسبت به فصل قبل ۱.۷ نسبت افزایش داشته اســت.     
 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۶.۴ نسبت از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در ســال قبل ۱.۵ نسبت و نسبت به فصل قبل ۰.۹ نسبت افزایش یافته اســت.
 
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ســال جاری، ۱۰.۲ نسبت جمعیت شاغل، ‌به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی اســت که ۴۰.۹ نسبت از شاغلین ۱۵ ســاله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.   
 
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۶، بخش خدمات با ۴۹.۸ نسبت بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۵ نسبت و کشاورزی با ۱۸.۷ نسبت قرار دارند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته نرخ بیکاری به ۱۲٫۶ نسبت رسید اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.