• تاریخ : ۱۵ام فروردین ۱۳۹۷
  • موضوع : گردشگری

پل داش کسن
پل ججین یا پل داش کسن یکی از جاهای دیدنی شهر تاریخی اردبیل است .اين پل در اخل شهر اردبيل و بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده است. پل ججين داراي ۷ چشمه است و هم اکنون نيز مورد استفاده مردم قرار مي گيرد.

پل ججين يا (داش کسن )

پل ججين يا (داش کسن )پل ججين يا (داش کسن )