• تاریخ : ۱۸ام تیر ۱۳۹۶
  • موضوع : دیگر

چیزی نزدیک به نیمی از کمپین های ایمیل مارکتینگ دچار اشتباهاتی می شوند که به راحتی قابل اجتناب هستند

ما اخیرا به طور متناوب به انتشار مطلب در زمینه نکات و ترفندهای مرتبط با آموزش ایمیل مارکتینگ پرداخته ایم. دلیل ما این اســت که ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی، آخرین نوع از بازاریابی برونگرا (outbound marketing که با عناوین بازاریابی بیرونی، بازاریابی خروجی و بازاریابی سنتی نیز شناخته می شود) اســت که هنوز منجر به فطریقه و تولید مشتری راغب می شود.

در عین حال، پر واضح اســت که اگر هیچ کس ایمیل شما را باز نکند، کمپین ایمیل مارکتینگ شما هیچ فایده ای نخواهد داشت. بنابراین لازم و ضروری اســت که از پنج عاملی که در بازشدن ایمیل های بازاریابی نقش عمده و تعیین کننده ای را بازی می کنند اطلاع داشته باشید:

  1. زمان ارســال: احتمال بازشدن ایمیل هایی که در ساعات پیک کاری ارســال می شوند کمتر از آنهایی اســت که در خارج از این وقت فرستاده شده اند.
  2. فرستنده: احتمال بازشدن ایمیل های افراد ناشناس نسبت به ایمیل های دوستان و آشنایان به مراتب کمتر اســت.
  3. عنوان ایمیل: احتمال بازشدن ایمیل هایی که از عناوین طولانی و مبهم اســتفاده می کنند نسبت به ایمیل های حاوی عنوان های کوتاه و دقیق کمتر اســت.
  4. سلام ابتدای نامه (از آن با عنوان تحیّت یاد می شود): احتمال بازشدن ایمیل هایی که با عناوین رسمی آغاز می شوند («جناب جناب جناب مدیری گرامی») نسبت به ایمیل هایی که با عبارات خودمانی تر شروع شده اند («مهران») کمتر اســت.
  5. پیش نمایش (همان بخشی از ابتدای ایمیل که بعد از عنوان در فهرست ایمیل ها در اینباکس مخاطب نشان داده می شود): احتمال بازشدن ایمیل هایی که ۱۰ تا ۲۰ کلمه ابتدای آنها بی معنی اســت نسبت به ایمیل هایی که سرآغاز معناداری دارند کمتر اســت.

این پنج مولفه اهمیت فراوانی دارند، زیرا همه آنها مستقیماً در اینباکس بیشتر برنامه های (تحت وب، اپ یا کامپیوتری) مشاهده ایمیل به نمایش در می آیند. به منظور آشنایی بیشتر با خطاهایی که در این رابطه اتفاق می افتند، به نمونه های زیر توجه کنید:

 

  1. هشدارهای بی معنی

1x1.trans پنج عامل تعیین کننده در بازشدن ایمیل های بازاریابی

در این نمونه، فرستنده با نشان دادن پیامی که فقط پس از بازشدن ایمیل معنا پیدا می کند، سرمایه ارزشمند پیش نمایش ایمیل در اینباکس را هدر داده اســت.

شرایط وقتی بیشتر وخیم می شود که این پیام این تداعی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که اگر ایمیل را باز کند، چه بسا به درستی نشان داده نشود، و البته در شرایطی که مخاطب شما باید نسبت به بازکردن ایمیل تان تصمیم بگیرد، ایجاد چنین تصوری ایده خوبی نیست.

حتی عنوان هم در این نمونه تا حدی حکایت از اســتیصال فرستنده دارد. به طور کلی چنین ایمیلی فریاد می زند که «مرا حذف کن و خودت را از دردسر نجات بده.»

 

  1. تکرار عنوان

1x1.trans پنج عامل تعیین کننده در بازشدن ایمیل های بازاریابی

در این نمونه از عنوان خوبی اســتفاده شده اســت؛ به هر حال، چه کسی نمی خواهد متخصص بشود؟

اما این نمونه باز هم با تکرار عنوان، سرمایه اینباکس را تلف می کند. کاربران اینترنت عموماً از تکرار متنفر هستند. تصور کنید تکرار در این فضای کوچک چه تاثیری بر ذهن مخاطب شما می تواند داشته باشد.

علاوه بر این، اســتفاده از عباراتی که مستقیماً حاکی از این هستند که هدف ایمیل یادآوری اســت هم تکرار را تداعی می کنند.

 

  1. تظاهر آشکار

1x1.trans پنج عامل تعیین کننده در بازشدن ایمیل های بازاریابی

به فضای بین سلام و ویرگول توجه کنید. نرم افزار ایمیل باید نام مخاطب را در این فضا قرار می داده، اما پر واضح اســت که فهرستی که بازاریاب در اختیار داشته، فاقد اسم کوچک مخاطب بوده و در نتیجه اینطور ارســال شده اســت.

این اشتباه متعاقبا با نشان دادن یک دغدغه و نگرانی تصنعی نسبت به سلامتی مخاطب تکمیل می شود و پس از آن نوید خبر خوشی داده می شود که عملاً در عنوان ایمیل لو رفـــــته اســت.

برای اینکه ایمیل مارکتینگ شما به موفقیت دست پیدا کند، لازم اســت که به تمامی مواردی که می توانند در بازشدن ایمیل های شما کوچکترین نقشی داشته باشند اشراف داشته باشید، چرا که اگر ایمیلی که ارســال می کنید باز نشود، کمپین بازاریابی ایمیلی شما با شکست مواجه خواهد شد.

نظر شما چیست؟ آیا شما هم در موضوع آموزش ایمیل مارکتینگ و در راســتای همین مطلب ایده ای دارید؟ اگر پاسخ تان مثبت اســت، لطفا دیدگاه و نظر خود را با ما در توما در میان بگذارید.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته پنج عامل تعیین کننده در بازشدن ایمیل های بازاریابی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.