• تاریخ : ۱۳ام اسفند ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگری

این ملودی سازی است یعنی بدون کلام است وچنانچه ازاسم ملودی پیداست آن را قبل از شروع عروسی می نوازنند تا اهالی از مکان عروسی با خبر شوند. به عبارت یا روایت دیگر چون یک روز قبل از شروع عروسی قبل از نماز مغرب در خانه عروس یا داماد این ملودی نواخته می شود آن را پیش نمازی هم می گویند ، نواختن این ملودی با ساز سرنا و یک یا دو نقاره معمول است.

http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2018/03/24563.mp3

پیشنمازی یا پیش نوازی

پیشنمازی یا پیش نوازیپیشنمازی یا پیش نوازی