• تاریخ : ۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • موضوع : گردشگری

بنای گور دختر بسیار شبیه به بنای آرامگاه کورش کبیر است، به گونه ای که شاید بتوان آنرا مینیاتوری از آن و یا مدل و الگویی اولیه ای برای آن بنا نامید.