• تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

1289870 513 چرا آمریکا نتوانسته بعد از 39 ســال دعوا را تمام کند؟

خبرگزاری ایسنا: دریادار پاسدار علی فدوی در مراسم بزرگداشت ســالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید که شامگاه چهارشنبه، ۳۱ خردادماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: دکتر چمران تمام مراتبی را که یک انسان باید در وجه‌های مختلف طی کند، طی کرده بود و به زیبایی روز شهادت ایشان روز بسیج اساتید نامیده شده اســت.

وی افزود: شهید چمران تمام مراتب علمی که انسان آرزو دارد به آن‌ها دست پیدا کند و آن را به انتها برساند، طی کرده بود و حیاتی‌تر از همه بحث‌های علمی، وجه جهاد خود را تا حد نهایی یعنی شهادت پیش برد. من ۶ ماه ابتدایی جنگ را به‌‌عنوان یکی از نیروهای ایشان در جنگ‌های نامنظم فعالیت کردم. کسانی بودند که شهید چمران را تنها یک بار دیدند، اما هرگز منش، رفـــــتار و کلام او را تا پایان عمر فراموش نکردند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید چمران انسان خودساخته‌ای بود که خودش خواســته بود که در مسیر و روند انقلاب و خدا قرار بگیرد. خداوند بالاترین مرتبه‌ای که به بندگان خود می‌دهد، در صحنه نبرد به شهید چمران اعطا کرد.

فدوی با بیان اینکه شهید چمران یک الگوی کامل و حجت تمام‌کن اســت، گفت: راه ایشان به‌عنوان راهی شناخته می‌شود که اگر کسی بخواهد تمام کارهایی را که شهید چمران انجام داد دنبال کند، می‌تواند اطمینان داشته باشد که با این کارها رستگار می‌شود. شهید چمران در زمینه علمی، فعالیت‌های مختلفی داشت اما به محض اینکه تکلیفی بالاتر از آن احساس کرد، شک نکرد که باید وارد حوزه‌های دیگری مانند حضور در جریان انقلاب اسلامی و جنگ شود. شهید چمران جنگ‌های نامنظم را راه‌اندازی کرد و هر کس از هر قشری با مراجعه به دانشگاه شهید چمران، تکالیف خود را برای جنگ شروع می‌کرد.

وی تصریح کرد: شهید چمران ذخیره بزرگی برای تمام کسانی اســت که راه او را در پیش گرفـــــتند؛ امیدوارم که آخر و عاقبت همه آن‌ها مانند شهید چمران باشد، چراکه راه ایشان اطمینان‌بخش اســت و وعده‌های خدا حق هستند. خدا همه بندگان را آفریده اســت تا به بهشت بروند. انسان می‌تواند با اطمینان بگوید که راه شهید چمران، راه درست و کاملی اســت که همه ابعاد وجودی انسان را اقناع می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: شهید چمران با اطمینان قلب، راه خود را انتخاب کرده بود؛ راهی که خدا و پیغمبر خدا بشارت آن را داده‌اند. در ســال‌های انقلاب اسلامی که خیل عظیم شهدا را دیده‌ایم، راه حیات درونی را که پایان آن حیات طیبه اســت، در پیش گرفـــــته بودیم؛ این راه می‌تواند انسان را تا زمانی هم که زنده اســت، سربلند کند، چراکه انسان می‌داند در مسیری که خداوند می‌پسندد، قرار دارد.

فدوی تأکید کرد: یکی از وظایفی که همه ما به‌خصوص فرهیختگان جامعه و اساتید دانشگاهی باید دنبال کنیم، این اســت که اساتید باید نقش خود را در دو راه مشخص کنند؛ یک راه نحوه حیات درونی اســت که حیات طیبه را ترویج می‌کند و دیگری حیات درونی که چند صد ســال اســت در غرب از آن یاد می‌شود و اساتید بزرگی در غرب مبدا تدوین این حیات درونی بودند که با حیات درونی اسلام ۱۸۰ درجه اختلاف دارد.

وی ادامه داد: در حیات درونی اسلام، خدا، وحی، حساب روز قیامت، عدالت خداوندی و امامی که بندگان را تا به سرمنزل مقصود نرساند، رها نمی‌کند؛ وجود دارد اما در حیات درونی غرب، خدا جایی ندارد. چند صد ســال اســت در غرب می‌خواهند ثابت کنند که خدا وجود ندارد، وحی از جانب خدا نیامده اســت و حساب و کتاب روز قیامت نیز وجود ندارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این دو نگاه، کاملاً متفاوت هستند. در جامعه ما حیات درونی غرب بسیار تشویق و تدریس می‌شود. باید نقش خود را در این زمینه مشخص کنیم؛ در یک طرف حیات درونی‌ وجود دارد که از قِبَل آن شهید چمران و ۲۰۰ هزار شهید ایجاد می‌شوند و از سوی دیگر ۳۹ ســال اســت که با انقلاب اسلامی می‌جنگند و از قِبَل دیدگاه غرب، کسانی مانند مبارک، تولید می‌شوند؛ دیدیم که غرب با تمام توان خواهان حفظ آن بود اما نتوانست ۲۰ روز او را حفظ کند.

فدوی گفت: این نحوه حیات درونی در دنیا اثر بسیار بارز و طریقهنی داشته اســت، اما کسانی که دنیا را می‌خواهند نیز باید بدانند که دنیا در سایه امنیت ساخته می‌شود. زیرساخت اولیه هر دنیایی، امنیت اســت. چه تفکر و اعتقادی می‌تواند امنیت را برای کسانی که به فکر دنیا هستند، فراهم کند؟ نباید از کنار این مســاله بی‌تفاوت گذشت، نباید منتظر ابلاغ و کار سازمانی باشیم؛ باید آتش به اختیار بود. باید به هدایت جامعه کمک کنیم. در جامعه ما برخی اساتید گاهی دانشجویان را به سمت حیات درونی غرب تشویق می‌کنند.

وی تصریح کرد: از ۲۴ بهمن ســال ۵۷، به انقلاب اسلامی تیر زدند و مبارزات از آن روز شروع شد. حتی یک روز نبود که دشمنی با انقلاب وجود نداشته باشد، اما ماهیت دعوا چیست؟ آیا این نوع دعوا از جنس دعواها و جنگ‌هایی اســت که به‌طور معمول در تاریخ وجود داشته اســت؟ ماهیت دعوا بر سر منافع، منطقه نفوذ، اقتصاد، انرژی و چنین مسائلی اســت؟ اگر چنین بود، تاکنون دردسرات حل شده بود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ماهیت دعوای ما و آمریکا، حق و باطلی اســت. وقتی چنین چیزی مطرح می‌شود، اگر آمریکا می‌توانست کاری کند برای یک روز انقلاب اسلامی وجود نداشته باشد، این کار را به فردا موکول نمی‌کرد. قطعاً حق و باطل یکدیگر را در هیچ شرایطی نمی‌توانند تحمل کنند و هرگز در کنار هم قرار نمی‌گیرند.

فدوی ادامه داد: چرا در حالی که ماهیت دعوا، حق و باطلی اســت، آمریکایی‌ها هنوز نتوانستند که پس از ۳۹ ســال دعوا را تمام کنند؟ چون مطمئن شدند که نمی‌توانند و اطمینان دارند که اگر علیه نظام انقلاب اسلامی اقدامی کنند، ضررش برای آن‌ها از نفعش بسیار بیشتر خواهد بود.

وی گفت: به گفته خود آمریکایی‌ها ســال‌های طولانی اســت که انقلاب اسلامی قدرت بازدارندگی دارد و به تعبیر آمریکایی‌ها حتی از این مرحله نیز عبور کرده اســت. در ســال‌های اول انقلاب، ما در خانه خودمان در برابر تهاجم دفاع می‌کردیم، اما از ســال ۶۱ به بعد شروع به دفاع در خانه دشمن کردیم و در هشت ســال دفاع مقدس، روند بسیار عالی را طی کردیم؛ در ســال ۶۵ دو اتفاق بزرگ افتاد. بعد از عملیات والفجر هشت و کربلای پنج، آمریکایی‌ها در جنگ به‌طور مستقیم دخیل شدند. در آن زمان، مستقیم با آمریکایی‌ها جنگیدیم. در تمام موارد نیز آمریکایی‌ها اذعان دارند که با شکست مواجه شدند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این مســاله باعث شد که کم‌کم از مرحله دفاع به مرحله بازدارندگی دست پیدا کنیم. قدرت بازدارندگی، قدرت مطلوب همه کشورها اســت؛ به اعتراف آمریکایی‌ها ما ســال‌ها اســت که از این مرحله عبور کرده و به مرحله سوم دست پیدا کرده‌ایم، یعنی مرحله‌ای که کشور قدرتی دارد که دشمن تصور می‌کند می‌تواند از طرف دولت انقلاب اسلامی، اقدامی علیه او صورت گیرد؛ به همین دلیل دشمن تلاش می‌کند قدرتی پیدا کند که در برابر انقلاب اسلامی، بازدارندگی ایجاد کند.

فدوی تصریح کرد: وعده‌های خدا حق اســت و هیچ تخلفی در وعده خدا نیست، اما خداوند گفته اســت که برای عمل به وعده‌اش، شما هم وظایفی بر عهده دارید و اگر در آن مسیر حرکت کنید، خدا وعده خود را عملی می‌کند. ما در این مسیر هستیم. خدا نیز به وعده خود عمل می‌کند. بودجه نظامی یک ســال آمریکا، شاید معادل فطریقه ۳۰ ســال نفت ما باشد؛ می‌بینیم که در کمیت‌ها هیچ چیز قابل مقایسه نیست. در جنگ ۳۳ روزه، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تمام توان خود را گذاشتند، اما خودشان اذعان دارند که شکست خورده‌اند.

وی با اشاره به مقاومت یمن و فلسطین گفت: گاهی می‌گویند این گروه‌های ایـــرانی هستند که در این کشورها می‌جنگند. ضعیف‌ترین و فقیرترین مردم دنیا از نظر ظاهری، مردم یمن بودند. گفته بودند که جنگ یمن را در سه روز به اتمام می‌رسانند، اما می‌بینیم که پس از ۲ ســال و نیم به هیچ چیز جز جنایت در یمن و سوریه دست پیدا نکردند. چرا که این کشورها نیز به الگوی مردم ایـــران رسیده‌اند و اتکاء به خداوند را باور دارند و تجربه کرده‌اند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در سخت‌ترین روزهای کوفه می‌گفتند مرد را باید با تیغ شناخت، نه با حرف. ۳۹ ســال اســت که هم مردم و هم رزمندگان ما با تیغ محک خورده‌اند و این محک خوردن همچنان در همه صحنه‌ها ادامه دارد و مردم ما همچنان پرافتخار هستند.

فدوی تصریح کرد: قدرتی که ایجاد شده اســت به‌خاطر نحوه حیات درونی اسلام اســت که آورنده آن خدا و پیغمبر(ص) او هستند. خدا وعده داده اســت که با پیگیری این حیات درونی توسط مردم، حتی اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، آن روز را برای تحقق وعده خود طولانی می‌کند تا تمام خوبی‌هایی که همه متصور هستند، به عرصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: نیروی دریایی سپاه به‌عنوان نیرویی که در نوک فلش و خط مقدم انقلاب اسلامی اســت، در ســال‌های طولانی بارها در مقابل نیروی دریایی آمریکا قرار داشته اســت. تا جایی که به یاد دارم دانشگاه شهید چمران اهواز در موضوعات تحقیقاتی ما حضور ندارد. دانشگاه شریف، علم و صنعت و … در پروژه‌های زیادی با ما همکاری داشتند؛ پروژه‌هایی که شاید نتوانیم نام آن‌ها را تا ســال‌های آینده اعلام کنیم.

فدوی افزود: ما در بسیاری از موارد مانند شناورهای تندرو در سقف تکنولوژی دنیا قرار داریم. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا دانشگاه شهید چمران در پروژه‌های نیروی دریایی سپاه با ما همکاری داشته باشد و ما نیز بتوانیم از توان علمی و تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز اســتفاده کنیم

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چرا آمریکا نتوانسته بعد از ۳۹ ســال دعوا را تمام کند؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

فرادید| بیست و یکم ژوئن در تاریخ به روایت عــکس

۱٫ ۱۹۱۳- پرش اولین زن از هواپیما با چتر نجات

“تاینی برادویک” اهل سانفرانسیسکو، از هواپیما در ارتفاع ۳۰۰۰ فوت به زمین پرید. چتر نجات اختراع پدرش “چارلز برادویک” بود.

137892 623 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۲٫ ۱۹۱۶- حمله نیروهای مکزیک به “جان جی. پرشینگ”

پس از ورود نیروهای آمریکا به مکزیک در جستجوی “پانپو ویا”، نیروهای دولتی مکزیک نیز به نیروهای ژنرال “پرشینگ” در “کاریزال” حمله کردند.

137893 962 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۳٫ ۱۹۶۳- پاپ پل ششم

کاردینال “جیووانی باتیستا مونتینی” در کلیسای سنت پیتر به‌عنوان پاپ جدید انتخاب شد.

137894 506 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۴٫ ۱۹۶۴- قتل سه فعال حقوق مدنی

گروه “کو کلاکس کلان” سه فعال حقوق مدنی در می‌سی‌سی‌پی را به قتل رساند.

137895 989 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۵٫ ۱۹۸۲- بی‌گناه شناخته شدن “هینکلی”

“جان هینکلی جونیور” که سعی کرد رونالد ریگان را ترور کند، به دلیل دیوانگی بی‌گناه شناخته شد.

137896 960 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۶٫ ۱۹۹۰- زلزله ویرانگر در ایـــران

تقریباً ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در زلزله شمال ایـــران کشته شدند. این زلزله که در نیمه‌شب رخ داد، شهرهای منجیل و رودبار را تخریب کرد. پس‌لرزه‌ها در جنوب آذربایجان و باکو نیز حس شد.

137897 869 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

۷٫ ۱۹۹۰- نلسون ماندلا: من یک یانکی هستم!

پس‌ازاینکه شهردار نیویورک “دیوید دینکینز” به “نلسون ماندلا” لباس و کلاه تیم بیس‌بال یانکی‌ها را هدیه داد، با لبخند اعلام کرد “من یک یانکی هستم”.

137898 376 پرواز با چتری که پدر اختراع کرد

ترجمه: وب‌سایت فرادید

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته پرواز با چتری که پدر اختراع کرد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

روز گذشته رسانه های خبری اعلام کردند دانشجوی آمریکایی که برای ۱۷ ماه در بند کره‌شمالی بود پس از چند روز کما درگذشت.

به نقل فرادید، “اوتو وارمبیر” دانشجوی جوان آمریکایی که به اتهام سرقت یک پوستر تبلیغاتی از هتل محل اقامتش در کره شمالی از سوی مقام‌های این کشور دستگیر و به زندان با اعمال شاقه محکوم شده بود، پس از گذراندن ۱۷ ماه حبس به دلیل به کما رفـــــتن در منزل پدری‌اش در سینسیناتی آمریکا درگذشت. والدین این دانشجوی آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کردند که پسر ۲۲ ســاله‌اشان در ساعت ۱۴:۲۰ به وقت محلی روز دوشنبه درگذشت.

آنها در این بیانیه گفتند: پسرمان را درحالی که در کما بود، روز ۱۳ ژوئن ســال جاری میلادی به کشور بازگرداندند؛ او قادر به صحبت کردن، دیدن و واکنش به محیط پیرامونش نبود.

مرگ این دانشجوی جوان آمریکایی که پیشتر زندانی کره شمالی بود باعث بدتر شدن تنش بیشتر میان پیونگ یانگ و آمریکا شده اســت. در همین حال رئیس جمهور کره جنوبی از کره شمالی خواســت زندانیان آمریکایی و کره جنوبی را فورا به کشورشان بازگرداند. مون گفت این مســاله اسفناکی اســت که کره شمالی به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد و سئول تمام تلاش خود را برای بازگرداندن کسانی که در کره شمالی زندانی هستند، انجام خواهد داد.

resized 137699 771 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“کیم دونگ چول”، مبلغ کره‌ای‌-آمریکایی ۶۲ ســاله در حال اشک ریختن در جلسه دادگاه در پیونگ یانگ؛ او در ســال ۲۰۱۶ به اتهام براندازی بازداشت و به ۱۰ ســال کار سخت محکوم شد.

resized 137700 889 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

جلسه محاکمه هیون سو لیم ۶۰ ســاله در دادگاه عالی کره شمالی؛ این کشیش کانادایی-کره ای که اهل کره جنوبی اســت و گذرنامه کانادایی داشت در ســال ۲۰۱۵ به کره شمالی برای امور خیریه به کره شمالی سفر کرد. ام در این کشور بازداشت و به جرم اقدام برای رای سرنگونی دولتمحاکمه و به حبس ابد و کار اجباری محکوم شد. گفتنی اســت انجام هرگونه فعالیت مذهبی در کره شمالی ممنوع اســت.

resized 137701 850 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

جلسه دادگاه”اتو وارمبیر” دانشجوی آمریکایی که چندی پیش پس از تقریبا یک ســال و نیم بازداشت در کره شمالی درحالی که در کما بود به امریکا بازگردانده شد. او روز گذشته از دنیا رفـــــت.

resized 137702 926 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“کنت بی” راهنمای تور و مبلغ مذهبی آمریکایی کره ای تبار که به ۱۵ ســال حبس در زندان های کره شمالی محکوم شد. ســال ۲۰۱۴

resized 137703 235 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“کنت بی” پس از آزادی و بازگشت به امریکا. ســال ۲۰۱۴

resized 137704 136 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

دادگاه “ماتیو تاد میلر” به اتهام “اقدامات خصمانه” و “جاسوسی” در پیونگ یانگ. ســال ۲۰۱۴

resized 137705 738 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“ماتیو تاد میلر”، شهروند آمریکایی ۲۴ ســاله پس از آزادی و بازگشت به امریکا؛ او به خاطر ورود به خاک کره شمالی مرتکب “اقدامات خصمانه” شده بود و به همین دلیل دادگاه او را مجرم شناخت.

resized 137706 299 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“جفری ادوارد فول”، پس از آزادی و ورود به امریکا در ســال ۲۰۱۴؛ او چندی قبلتر به دلیل نقض قوانین و “عمل خلافی” که از او سر زده بود محاکمه شد. او متهم بود هنگام ترک اتاق هتل خود یک جلد کتاب “انجیل” را بر جای گذاشته اســت.

resized 137707 485 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

جیمی کارتر و “آیجالون ماهلی گومز”۳۱ ســاله پس از بازگشت به امریکا. او در ســال ۲۰۱۰ به جرم آنچه ورود غیر‌قانونی به کره‌شمالی توصیف شد، به هشت ســال زندان با اعمال شاقه متهم شد. جیمی کارتر برای بازگشت او با کره‌ای ها مذاکره کرد.

resized 137708 653 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“اونا لی” و “لارا لینگ” از کارمندان شبکه‌های تلویزیون آمریکا که پس از دستگیری در نزدیکی مرز کره شمالی و چین و “به خطر انداختن امنیت شهروندان کره‌شمالی” به ۱۲ ســال حبس محکوم شدند. این دو ســال ۲۰۰۹ از کره اخراج شدند.

resized 137709 328 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

جلسه دادگاه مریل ادوارد نیومن کهنه سرباز آمریکایی که به اتهام کشتن غیرنظامیان در جنگ کره درســالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ و تلاش برای سرنگونی دولت پیونگ یانگ در ســال ۲۰۱۳ بازداشت شد.

resized 137710 917 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

مریل ادوارد نیومن کهنه سرباز آمریکایی که متهم به شرکت در جنگ دو کره بوده پس از آزادی و اخراج از پیونگ یانگ؛ رسانه های کره ای روز آزادی او گزارش دادند از آنجایی که مریل ادوارد نیومن به اشتباهات خود پی برده و عذرخواهی کرده اســت، به کشورش بازمی گردد.

resized 137711 618 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

رابرت پارک مبلغ مذهبی امریکایی-ژاپنی پس از آزادی و اخراج از کره شمالی؛ گفته می شود وی به منظور جلب توجه درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی از مرز چین گذر کرده و وارد این کشور شد. مرزداران کره شمالی نیز به محض ورود پارک به این کشور او را بازداشت کردند.

resized 137712 309 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

رابرت پارک مبلغ مذهبی امریکایی-ژاپنی با عــکسی از کیم جونیگ ایل و تصــویر کودک دچار سوء تغذیه در محل نشست خبری در سئول کره جنوبی. او ســال ۲۰۱۰ برای مدتی در پی “عبور غیر قانونی از مرز چین با کره شمالی” بازداشت و سپس آزاد شد.

resized 137713 970 عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند کیم‌جونگ‌اون

“جان شورت”، مبلغ مسیحی اســترالیایی ســال ۲۰۱۴ توسط اداره امنیت عمومی پیونگ‌یانگ دستگیر شد. او به همراه یک گروه گردشگری وارد کره شمالی شده بود. وی چندی بعد آزاد و از کره اخراج شد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته عــکــس هـا/ زندانیان آزادشده از بند “کیم‌جونگ‌اون” اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

712040 292 نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر اهواز (+اسامی)

با پایان بازشماری آرا و تایید صحت پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز از سوی هیات عالی نظارت بر انتخابات خوزستان، فرمانداری اهواز نتیجه نهایی و قطعی این انتخابات را اعلام کرد.

به نقل ایسنا؛ فرمانداری شهرستان اهواز دقایقی پیش اعلام کرد که هیات مرکزی نظارت بعد از بررسی شکایات و بررسی‌های قانونی افراد زیر را به‌عنوان افراد منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز معرفی کرد.

 

۱۳ نفر اعضای اصلى شورای شهر:

۱ – جناب جناب محمدجعفر فلسفی نام پدر عبدالمحمد دارای ۳۱۵۶۳ رأی

۲ – جناب جناب مهران باباپور نام پدر خانلرخان دارای ۲۶۰۶۳ رأی

۳ – جناب آقای اسکندر لطفعلی‌زاده نام پدر جان‌محمد دارای ۲۵۴۴۴ رأی

۴ – جناب جناب سیدناصر موسوی‌نژاد نام پدر سید مطر دارای ۲۴۰۹۵ رأی

۵ – جناب جناب مازیار جهان‌بخشی نام پدر خسرو دارای ۲۲۸۹۰ رأی

۶ – جناب جناب محمدرضا ایزدی نام پدر حیدر دارای ۲۲۸۳۹ رأی

۷ – جناب جناب سیدمحسن موسوی‌زاده نام پدر سیدعلى دارای ۲۲۶۷۸ رأی

۸ – جناب جناب جاسم موسی‌پور نام پدر هاشم دارای ۲۱۴۵۰ رأی

۹ – جناب جناب فتح‌اله حاجتی نام پدر عبداله دارای ۲۰۷۸۷ رأی

۱۰ – جناب جناب حسین حیدری نام پدر پرویز دارای ۲۰۶۶۷ رأی

۱۱ – جناب جناب محمدهادی قنوات نام پدر منصور دارای ۲۰۴۲۷ رأی

۱۲ – جناب جناب رحیم کعب‌عمیر نام پدر جاسم دارای ۲۰۳۴۵ رأی

۱۳ – جناب جناب عبدالزهرا سنواتی نام پدر خلف دارای ۲۰۳۰۹ رأی

 

و ۸ نفراعضای على البدل شورای شهر :

۱ – جناب جناب کیوان لطفی نام پدر عبدالرضا دارای ۱۹۷۴۶ رأی

۲ – جناب جناب سیدمحمدجواد رضوی نام پدر عبدالنبى دارای ۱۹۲۷۰ رأی

۳ – جناب جناب یونس اسفندیاری‌نژاد نام پدر محمد دارای ۱۹۰۱۳ رأی

۴ – جناب جناب احمد سراج نام پدر محمد جواد دارای ۱۸۷۴۶ رأی

۵ – خانوم مریم ابریشم‌کار نام پدر قنبرعلى دارای ۱۸۷۰۱ رأی

۶ – جناب جناب محمود نوری نام پدر رحیم دارای ۱۸۶۹۹ رأی

۷ – جناب جناب حمید زنگنه نام پدر مظفر دارای ۱۸۴۳۵ رأی

۸ – جناب جناب علی خانی نام پدر محمد دارای ۱۷۹۸۸ رأی

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر اهواز (+اسامی) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

ایلنا: بازیکن تازه وارد اســتقلال از فرهاد مجیدی رخصت گرفـــــت.

حسن بیت سعید برای پوشیدن پیراهن شماره ۷ اســتقلال از کاپیتان سابق این تیم رخصت گرفـــــت.

او در پست اینستاگرام خود از فرهاد مجیدی ،محمد نوازی و بقیه اســتقلالی هایی که شماره ۷ این تیم را بر تن داشتند رخصت گرفـــــت و ابراز امیدواری کرد بتواند امانتدار خوبی برای این پیراهن باشد.

بیت سعید که در اســتقلال خوزستان هم شماره پیراهن ۷ را بر تن داشت ،با بر تن کردن پیراهن مجیدی در اســتقلال اعلام کرد تمام تلاش خود را برای بهتر بودن با این پیراهن انجام می دهد.

     1289867 868 رخصت بازیکن جدید اســتقلال از مجیدی                             

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته رخصت بازیکن جدید اســتقلال از مجیدی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

“دیاب ایدریس عبدالغانی” همانند بسیاری از نوجوانان در موصل، پس از به قدرت رسیدن داعش مدرسه را ترک کرد. شبه‌نظامیان داعش مدارس را در دست گرفـــــتند و کتاب‌های درسی را به رســاله‌های ترویج خشونت تبدیل کردند.

136646 499 آواربرداری از نبرد موصل

فرادید| موصل- “دیاب ایدریس عبدالغانی” همانند بسیاری از نوجوانان در موصل، پس از به قدرت رسیدن داعش مدرسه را ترک کرد. شبه‌نظامیان داعش مدارس را در دست گرفـــــتند و کتاب‌های درسی را به رســاله‌های ترویج خشونت تبدیل کردند.

به نقل فرادید به نقل از وی‌او‌اِی، در طول حکومت تقریباً سه‌ســاله داعش در موصل، دیاب در خیابان‌ها آبمیوه و بستنی می‌فروخت.

تا اینکه جنگ موصل به محله آن‌ها رسید. با ورود نیروهای عراقی، دیابِ هفده‌ســاله و خانواده‌اش فرار کردند. او در حین فرار پسرعموی کوچکش را در آغوش داشت و شبه‌نظامیان داعش از پشت به آن‌ها تیراندازی می‌کردند.

دو هفته بعد، هنوز هم در نزدیکی آن خیابان که افراد زیادی از جمله دیاب در آن کشته شدند، صدای گلوله شنیده می‌شود. آلبوم تصــویر، کفش کودکان و لباس‌های پاره در میان آوار و خرابه‌های آغشته به خون پراکنده‌اند.

136647 401 آواربرداری از نبرد موصل

“حازم عبدالغانی” (سمت راســت) و برادرش به دنبال برادرزاده هفده‌ســاله خود “دیاب”

هوا ۴۰ درجه سانتی‌گراد اســت و حازم تشخیص نمی‌دهد که جنازه در حال پوسیدن برادرزاده‌اش اســت یا نه. اما لحظه‌ای بعد یک تسبیح در جیب جسد پیدا می‌کند، آن را بالا می‌برد و فریاد می‌زند “لعنت بر داعش”.

در داخل قلمرو داعش اســتفاده از مخفف عربی “داعش” ممنوع اســت؛ اما در مناطق تحت کنترل عراق فقط از این واژه تحقیرآمیز اســتفاده می‌شود.

ادامه تیراندازی

داعش به آن‌ها تیراندازی می‌کند و این دو برادر و دو عموی دیگرِ دیاب، به‌سرعت به سمت دیگر خیابان فرار می‌کنند. عبدالغانی گفت: “این تسبیح مال او بود. باید یک آمبولانس خبر کنیم و جنازه او را ببریم.”

136648 646 آواربرداری از نبرد موصل

حازم عبدالغانی تسبیحی که در جیب جسد پیدا کرد را بالا می‌برد و بر داعش لعنت می‌فرستد. اکنون مطمئن اســت که آن جنازه برادرزاده‌اش اســت.

عبدالغانی گفت: “خطرات زیادی جان ما را تهدید می‌کنند: حملات هوایی، خمپاره‌ها و تک‌تیراندازها. یکی دیگر از علل مرگ‌ومیرها نبود غذا و آب تمیز اســت.”

برادر او افزود: “در شهر دوستی دارم که دو فرزند کوچکش از گرسنگی مردند.” سه مرد دیگر سرهایشان را به نشانه تأیید تکان دادند. چنین داســتان‌هایی دیگر برایشان غیرعادی نیست.

حازم عبدالغانی با برادرش تماس می‌گیرد تا بگوید جنازه پسر بزرگش را پیداکرده اســت. او گفت: “دیاب را دفن می‌کنیم، اما مادرش را نیاورید. تحملش را ندارد.”

چند خیابان آن‌طرف‌تر، خانواده‌ای بابی حوصلگی و خستگی در یک پایگاه نظامی موقت در انتظارند. پیشروی غیرنظامیان به سمت منطقه نبرد ممنوع اســت. این خانواده کمتر از یک هفته پیش فرار کردند، بااینکه می‌دانستند نیروهای عراقی به‌زودی منطقه آن‌ها را آزاد می‌کنند.

“وفا محمد” به “حسین الغرابی” از اعضای پلیس فدرال عراق گفت: “غذایی برای خوردن نداشتیم و همه‌جا تیراندازی می‌شد. خانه پسرعمویم در حملات هوایی ویران شد. هنوز ۲۳ جسد در زیر آوارهای ساختمان هست. تنها یک پسر ۸ ســاله جان ســالم به در برد.”

136652 187 آواربرداری از نبرد موصل

“احمد قلیبی” سربازِ بخش واکنش اضطراری می‌گوید جنگ موصل دشوارترین نبرد در تاریخ جنگ‌های عراق اســت.

الغرابی نحوه جستجو و پیدا کردن اجساد را برای محمد توضیح و شماره‌اش را به او داد: “اگر تا ظهر نیامدند، با من تماس بگیر.”

محمد مردد به نظر می‌رسد. آن‌ها چهار روز در مرز منطقه جنگی منتظر دیگر اعضای خانواده بودند. او گفت: “همه مرده‌اند. فقط اجسادشان را می‌خواهیم. همین.”

مرحله بعد

هنوز مشخص نیست مرحله بعدی و احتمالاً آخرین فاز نبرد موصل چه زمان آغاز می‌شود.حازم که منتظر بود مسئولان جنازه برادرزاده‌اش را بیاورند گفت: “این شهر بسیار قدیمی اســت. در حومه شهر پارکینگ‌های زیادی وجود دارد. حتی مردم عادی هم می‌توانند تا آنجا بروند.”

نیروهای عراقی به‌تازگی مناطق زیادی را آزاد کردند. اما سازمان ملل تخمین زده هنوز صد هزار غیرنظامی در چنگال داعش گرفـــــتار هستند. به نقل سازمان ملل در هفته‌های اخیر، بیش از ۲۳۰ غیرنظامی توسط تک‌تیراندازهای داعش و صدها تنِ دیگر در حملات هوایی کشته شدند. اما افرادی که از موصل فرار کرده‌اند می‌گویند شمار تلفات به‌مراتب بیشتر اســت.

136650 496 آواربرداری از نبرد موصل

سربازان عراقی می‌گویند موصل محاصره‌شده، اما داعش در خطوط مقدم دست از مبارزه برنمی‌دارد. نبرد پیش رو سخت‌ترین مبارزه‌ای اســت که عراق و نیروهای ائتلاف تجربه کرده‌اند.

 احمد قلیبی گفت: “داعشی ها کاملاً برای مرگ آماده‌اند و طوری می‌جنگند که انگار آخرین روز عمرشان اســت. همچنین سلاح‌های زیادی دارند که هنوز اســتفاده نکرده‌اند.”او توضیح داد که شبه‌نظامیان باقی‌مانده در موصل از بهترین مبارزان داعش هستند که مصمم‌اند قبل از مردن تا جایی که می‌توانند آدم بکشند.

اما تاکتیک‌های داعش به‌مرورزمان کهنه‌شده‌اند. قبیلی گفت: “وقتی نبرد آغاز شد، داعش موضع تهاجمی داشت. اما اکنون دفاعی مبارزه می‌کنند. سعی دارند از خانواده و جانشان دفاع می‌کنند.”

ترجمه: وب‌سایت فرادید

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته آواربرداری از نبرد موصل اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

322770 372 (ویدیو)دیدار ولیعهد قبلی با ولیعهد جدید عربستان

اصولگرایان، اصلاح طلبان را متهم به سهم خواهی می کنند

322684 166 (ویدیو)دیدار ولیعهد قبلی با ولیعهد جدید عربستان

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با فرارو بررسی کرد

322598 546 (ویدیو)دیدار ولیعهد قبلی با ولیعهد جدید عربستان

رسول منتجب نیا در گفت‌وگو با فرارو بررسی کرد

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته (ویدیو)دیدار ولیعهد قبلی با ولیعهد جدید عربستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

اگر کاندیدای همسو با ما هم در انتخابات رأی می‌آورد باز هم باید «دولت سایه» تشکیل می‌شد.

712041 801 نباید کسانی را که به نگاه ما رأی ندادند متهم کرد/ از الفاظ و مواضع دوپهلو پرهیز شود

جمعی از بانوان فعال در عرصه فرهنگ و سیاســت با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند.

به نقل ایسنا، جلیلی در این دیدار گفت: باید دردسرات کشور را قدم به قدم و مانند سایه دنبال کرد و طرح «دولت سایه» نیز ممکن اســت مشابهات‌هایی با آنچه در غرب مطرح اســت داشته باشد اما این ایده مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام و اصول قانون اساسی از جمله اصل ۸ قانون اساسی طرح شده اســت.

وی ادامه داد: حتی اگر کاندیدای همسو با ما هم در انتخابات رأی می‌آورد باز هم باید «دولت سایه» تشکیل می‌شد چون این مســاله وظیفه دینی و حق قانونی آحاد جامعه اســت که نسبت به روند امور کشور نظارت داشته باشند. به همین خاطر تشکیل دولت سایه مختص قوه مجریه نیست و سایر قوا و نهادها را نیز در بر می‌گیرد، باید کارهای خوب را هم تشویق کرد تا در جامعه امید شکل بگیرد و در کنار آن خطاها را هم بیان کرد تا اصلاح شود. اگر بدون حب و بغض خطاها را بگوییم جامعه هم اســتقبال می‌کند و این وظیفه ماســت.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: برای ما افراد موضوعیت ندارند بلکه پیشبرد انقلاب و رسیدن به آرمان‌های آن بر اساس حرکت در مسیر «حق» اهمیت دارد. اگر حرف حق قابل دفاع اســت و می‌خواهیم مردم حرف حق ما را باور کنند، پس باید «صراحت گفتمانی» داشته باشیم و از الفاظ و مواضع دوپهلو پرهیز کنیم.

جلیلی ادامه داد: مثلا در زمان تصویب برجام برخی می‌گفتند الان نقد نکنید چون جامعه ممکن اســت از نقد برجام اســتقبال نکند! اما وظیفه ما این اســت که خطاها را بیان کنیم تا تصحیح شود؛ هرچند ممکن اســت جامعه دو ســال بعد متوجه شود آن حرف‌ها صحیح بوده اســت. وظیفه ما ایجاب می‌کند در هر برهه‌ای خطاها را ببینیم و بیان کنیم تا جامعه نسبت به روندهای اشتباه آگاه شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نباید مردم را تقسیم‌بندی کاذب کرد و کسانی را که به نگاه ما رأی ندادند متهم کرد زیرا این ضعف ما بود که نتوانستیم حرف‌های اصلی و درست خودمان را به شکل اقناعی به گوش آنها برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع «زنان و خانواده» گفت: در اندیشه اسلام ناب زنان نقش حیاتی و مؤثری در جامعه و بویژه خانواده دارند. دولت باید زمینه‌های لازم را برای ایفای مؤثر این نقش فراهم کند. امروز بودجه‌های کلانی تحت عناوین مختلف فرهنگی، اجتماعی در دستگاه‌های رسمی برای انجام برخی مأموریت‌ها و کارویژه‌ها هزینه می‌شود که اگر این بودجه‌ها به شکل مناسب به خود خانواده‌ها تخصیص پیدا کند آن وظایف به شکل کارآمدتری انجام خواهد شد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته نباید کسانی را که به نگاه ما رأی ندادند متهم کرد/ از الفاظ و مواضع دوپهلو پرهیز شود اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

1289868 867 زیباترین لحظات هفته سوم لیگ جهانی والیبال
زیباترین لحظات هفته سوم لیگ جهانی والیبال
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته زیباترین لحظات هفته سوم لیگ جهانی والیبال اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

کلیه شهروندان ایـــرانی که برای دیدار بستگان یا سفرهای گردشگری قصد سفر به کانادا را دارند، باید قبل از ورود به خاک این کشور اقدام به دریافت روادید کنند. برای آشنایی با نحوه دریافت ویزای توریستی کانادا در ادامه همراه کجارو باشید.

مقاله‌های مرتبط

روادید گردشگری یا با به عبارتی ویزای توریستی یکی از متداول‌ترین طریقه‌های رایج برای سفر و بازدید از کشورهای مختلف در بازه‌های زمانی کوتاه مدت اســت. کانادا نیز یکی از کشورهایی اســت که به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی در زمره مقصدهای گردشگران و البته مهاجران قرار دارد. البته با توجه به میزان بالای تقاضا برای سفر به این کشور، مقررات بسیار محکمی از سوی دولت این کشور برای ورود شهروندان خارجی به این کشور وضع شده اســت؛ ولی در صورت آشنایی با شرایط، مراحل و مدارک مورد نیاز می‌توان ویزای این کشور را نیز دریافت کرد.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر، به علت تعطیلی سفارت کانادا در ایـــران، کلیه فعالیت‌های این سفارت به حالت تعلیق درآمده و شهروندان ایـــرانی برای دریافت روادید می‌توانند از طریق نمایندگان قانونی یا شخصا به سفارت کانادا در کشورهای همسایه از جمله سفارت کانادا واقع در آنکارا، پایتخت ترکیه، مراجعه و مراحل قانونی دریافت ویزا را طی کنند.

انواع ویزای توریستی کانادا

b03c33e4 8251 4b41 9096 5a7fc7009617 چگونه ویزای کانادا بگیریم؟  کجارو

۱) ویزای یکبار ورود (Single Entry)

۲) ویزای چندبار ورود (Multiple Entry)

شرایط لازم برای شهروندان ایـــرانی متقاضی ویزای کانادا

16947864 ad07 48a8 808f 7e5cf4e248a0 چگونه ویزای کانادا بگیریم؟  کجارو

شهروندان ایـــرانی متقاضی دریافت ویزای توریستی کانادا باید در کلیه موارد ذیل اطمینان خاطر افسر اداره مهاجرت را جلب نمایند؛

 • تضمین خروج از خاک کانادا پس از اتمام مهلت ویزا
 • ارائه تضمین مالی به منظور تامین کلیه مخارج در طول مدت اقامت در خاک کانادا
 • ارائه تعهد مبنی بر عدم اشتغال یا تحصیل در مدت اقامت
 • عدم ایجاد خطر امنیتی برای دولت و شهروندان کانادا
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • ارائه گواهی سلامت
 • ارائه کلیه مدارک درخواســتی از جانب افسر اداره مهاجرت

مدارک لازم برای صدور ویزای کانادا

b576f46f 2a1e 48c2 892c 94e6e8e78e04 چگونه ویزای کانادا بگیریم؟  کجارو

 • تکمیل فرم درخواســت (برای دریافت این فرم‌ها می‌توان به وب‌سایت اداره مهاجرت کانادا مراجعه کرد).
 • گدرنامه دارای اعتبار (حداقل ۶ ماه)
 • دو قطعه تصــویر پرسنلی پشت نویسی شده (نام و ســال تولد)
 • سند تمکن مالی مانند پرینت کارکرد حساب بانکی جهت تضمین تامین مخارج در طول مدت اقامت و هزینه بازگشت به ایـــران

نکته‌ها

74469792 8fb4 4beb b15b 5b0d5f0ec32d چگونه ویزای کانادا بگیریم؟  کجارو

 • همراهان فرد متقاضی مانند همسر و فرزندان ملزم به تکمیل فرم تقاضای مجزا نیستند؛ ولی، کلیه مشخصات آن‌ها باید در لیست اصلی درج شود.
 • در صورت نیاز به آزمایش‌های پزشکی سه ماه به زمان بررسی و صدور ویزا افزوده می‌شود.
 • هزینه صدور ویزا غیر قابل اســترداد بوده و می‌تواند بصورت ریالی از طریق بانک تجارت پرداخت شود.
 • در صورت نیاز و هرگونه دردسری در زمان حضور در کانادا شهروندان ایـــرانی می‌توانند به سفارت ایـــران در اتاوا و انتاریو مراجعه کنند.
 • از تاریخ اول دسامبر ســال ۲۰۱۱، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ شهروندان کانادا می‌توانند از «سوپر ویزا» برای سفر به کانادا اســتفاده کنند. این ویزا تا دو ســال دارای اعتبار بوده و این افراد می‌توانند بدون نیاز به درخواســت مجدد ویزا، تا پایان اعتبار آن بارها به کانادا سفر کنند.
 • حداکثر مدت اقامت با ویزای توریستی در کانادا مدت ۶ ماه اســت.
 • از تاریخ ۱۱ دسامبر ســال ۲۰۱۳، کلیه شهروندان ایـــرانی متقاضی ویزا ملزم به ارائه داده‌های بیومتریک از قبیل تصــویر و اثر انگشت هستند.
 • همچنین، با توجه به زمان‌بر بودن مراحل صدور ویزا توصیه می‌شود تا متقاضیان حداقل یک ماه پیش از موعد خروج (زمان سفر) اقدام به ارائه درخواســت خود به همراه مدارک مورد نیاز برای صدور ویزا کنند.

نشانی سفارت کانادا در تهران

در حال حاضر، این سفارت تعطیل اســت.

نشانى : تهران ، خیابان اســتاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، پلاک ۵۷

تلفن: ۸۱۵۲-۰۲۱

نمابر: ۸۸۷۵۷۰۵۴

صندوق‌پستى : ۴۶۴۷-۱۱۱۵۵

کدپستى : ۱۵۸۶۸

وب‌سایت: http://www.iran.gc.ca

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چگونه ویزای کانادا بگیریم؟ – کجارو اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.