• تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

فکر می‌کردم شاید گفتگو برایشان راحت نباشد، شاید نخواهند از چیزی بگویند که آنقدر تابو اســت که هنوز هم خیلی‌ها حتی نامش را به سختی می‌گویند. فکر می‌کردم شاید نخواهند از «ترنس» بودن بگویند و روزهایی را مرور کنند که آنچه داشته‌اند ملال بوده و ملال و ملال. اما آنقدر دل پردردی داشتند که با خوشرویی دعوت به گفتگو را پذیرفـــــتند، و به سوال‌هایی جواب دادند که هر کدامشان یادآور لحظه‌لحظه زندگی‌شان بود. آمدند و از خودشان و دوستانشان گفتند. هرچه بیشتر می‌گفتند بیشتر می‌فهمیدیم آنقدر حرف‌های نگفته درباره‌شان وجود دارد که هرچه بگوییم باز هم حرف نزده‌ای باقی می‌ماند. 

به نقل توما، گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، با دو ترنسکشوال اســت. دو ترنسکشوال که چندین ســال از عمل جراحی هر کدامشان می‌گذرد. یکی‌شان از مرد بودن آزار می‌دیده و دیگری از زن بودن. حالا به خواســته‌شان رسیده‌اند. حالا از ملال و سختی روزهایی رها شده‌اند که روحشان با جسمشان تطابق نداشته و در پاسخ به سوال چندباره‌ام درباره این که از عمل تغییر جنسیت راضی هستید، تاکید می‌کنند راضی هستیم، با همه سختی‌هایش راضی هستیم.

نگار لطفعلی حالا مدیرعامل انجمن ملال جنسیتی ایـــران اســت و آرش هم کار و کاسبی خودش را دارد، می‌خواهد ازدواج کند و زندگی را آنطور که دنبالش بوده ادامه بدهد. البته آرش اسم واقعی‌اش نیست، اسم مستعاری اســت که در این گفت‌وگو به او داده‌ایم چون نخواســت مشخصاتش را بگوییم، تصــویرش را هم نخواســت منتشر شود «در و همسایه می‌بینند و دردسر می‌شود؛ خودتان که می‌دانید، جامعه ما هنوز ترنس‌ها را نمی‌پذیرد.»

خانوم لطفعلی‌، اجازه بدهید گفت‌وگو را با شما شروع کنیم؛ از زندگی شخصی‌تان. و بعد برسیم به انجمن. 

من ســال ۸۴ مجوز  تغییر جنسیت گرفـــــتم و تا ســال ۸۷ صبر کردم که خانواده راضی شوند. حالا حدود ۹ ســال اســت که عمل تغییر جنسیت را انجام داده‌ام. خدا را شکر می‌کنم که خانواده‌ام این موضوع را درک کردند و در طول عمل‌های جراحی همراهی‌ام کردند چون همراهی و حمایت خانواده برای یک فرد ترنسکشوال از هر چیزی حیاتیتر اســت.

اگر به آن روزها برگردید، باز هم همین کار را می‌کنید؟

کاملا، از تصمیمی که گرفـــــته‌ام راضی‌ام.

این که یک نفر احساس کند روحش با جسمش تطابق ندارد، مادرزادی و ذاتی اســت یا اکتسابی؟ عوامل اجتماعی هم باعثش می‌شوند؟

فرضیه‌های زیادی درباره ترنسکشوال‌ها مطرح شده که هیچکدام از آنها ثابت نشده اما تقریبا همه با این موافقند که این موضوع مادرزادی اســت با این حال ممکن اســت اجتماع بعضی از این موارد را تشدید کند. 

می‌بینیم که بعضی خانواده‌ها در بچگی این رفـــــتار را در فرد می‌بینند ولی به چشم بازی به آن نگاه می‌کنند و آن را تشدید می‌کنند، مثلا وقتی پسرشان رفـــــتارهای دخترانه از خودش نشان می‌دهد یا برتصــویر، در حالی که وقتی بزرگ شد آن را انکار می‌کنند. اینطور نیست که اگر خانواده این کار را نمی‌کرد، آن فرد ترنس نمی‌شد اما شاید در شدت آزردگی فرد نقش داشته باشد.

شما به عنوان فردی که خودتان این تجربه‌ را پشت سر گذاشته‌اید، حالا مدیرعامل انجمن حمایت از ترنسکشوال‌ها هستید. درباره این انجمن بگویید. چطور چنین انجمنی تاسیس شد؟

ســال ۱۳۶۴ که خانوم ملک‌آرا از امام خمینی (ره) فتوای تغییر جنسیت را گرفـــــت و شرعی و مجاز بودن آن ثابت شد، ایشان شروع کرد به تاسیس یک انجمن که از این افراد حمایت شود. بعد از ســال‌ها دوندگی در ســال ۱۳۸۶ ایشان موفق شد این انجمن را در وزارت کشور ثبت کند. 

البته ایشان عرق مادرانه داشت و هزینه‌ها را خودش متقبل می‌شد اما فعالیت‌ها خیلی رسمی و سازماندهی شده نبود، تا ســال ۱۳۹۱ که ایشان فوت کرد و سایر اعضای هیات مدیره تصمیم گرفـــــتند انجمن را منحل کنند، در آن زمان ما جمع شدیم و توانستیم وزارت بهداشت و وزارت کشور را قانع کنیم که از انحلال انجمن جلوگیری شود، بعد انتخابات انجمن برگزار شد و شروع به فعالیت کردیم.

چرا این همه تلاش کردید انجمن حفظ شود؟ تاثیری در وضعیت ترنس‌ها داشته؟

انجمن می‌تواند به این موضوع هویت بدهد، این که افراد بدانند یک سازمان شبه دولتی وجود دارد و در مواقع لازم می‌تواند اعلام وجود کند بسیار ضروری اســت چون واقعیت این اســت که ترنس در ایـــران هم هست و هم نیست.

هم هست و هم نیست؟

بله، به ما پروانه فعالیت می‌دهند اما می‌گویند چراغ‌خاموش فعالیت کنید. زمان یک رییس‌جمهور کمک مالی می‌کنند اما ما را انکار می‌کنند، زمان یک رییس‌جمهور دیگر از ما حرف می‌زنند اما کمک مالی را قطع می‌کنند! به همین دلیل باید سازمانی وجود داشته باشد که از حقوق این افراد دفاع کند و البته نیاز به افراد دلسوز دارد که از سختی‌ها خسته نشوند.

323471 318 گفتگو با زن و مردی که تغییر جنسیت داده‌اند

سوالی که درباره این انجمن مطرح می‌شود نام آن اســت؛ چرا «ملال جنسیتی»؟

کتابی هست در حیطه کاری روانتوما که در آمریکا هر ۱۰ ســال یک بار منتشر می‌شود. قبلا در این کتاب، ترنس در طبقه‌بندی اختلال جنسیتی وجود داشت که در انتشار بعدی، آن را از حالت بیماری روانی صرف درآورده‌اند و آن را به بیماری جنسی – روانی تغییر داده‌اند. همچنان بیماری بودن این موضوع سر جای خودش اســت اما آن را به آزردگی، ملال و ناراحتی بیش از حد تبدیل کرده‌اند.

چه می‌شود که یک نفر این ملال را احساس می‌کند؟

اختلال هویت جنسیتی، ملال جنسیتی، یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، از سه چهار ســالگی که هویت جنسی افراد نقش می‌بندد قابل تشخیص اســت. حتی اگر تعاریف کلاسیک را کنار بگذاریم، امروزه گفته می‌شود این اختلال در هر سنی می‌تواند بروز کند؛ نوجوانی، جوانی، میانســالی و حتی کهنســالی. 

این مســاله بیشتر روحی و روانی اســت، از نظر جسمی، یک فرد ترنسکشوال باید کاملا مرد یا کاملا زن باشد و حتی هورمون‌ها هم درست عمل می‌کند، اما از نظر روحی و روانی این افراد خودشان را کاملا متعلق به جنس مقابل می‌بینند، معتقدند در جسم اشتباهی قرار گرفـــــته‌اند و باید این روند را درست کنند. در قدیم می‌گفتند اگر این فرد ازدواج کند خوب می‌شود، بچه‌دار شود خوب می‌شود در حالی که این دردسر با این کارها حل نمی‌شود.

وقتی چنین ملالی را احساس کردند، باید چه کار کنند؟

قدم اول این اســت که به یک روانپزشک که با سکسولوژی و مسائل جنسی هم آشناســت و تخصص این موضوع را دارد مراجعه کنند. در اینجا لازم اســت یک دوره یک ســاله طی کنند که قطعی بودن خواســته‌شان تایید شود و برای پزشک مسلم شود که این خواســته مستمر و قطعی و اضطراری اســت و فرد بعد از عمل پشیمان نمی‌شود. 

چون چیزی که می‌بینیم این اســت که افرادی هستند که یا تصور یا وانمود می‌کنند ترنس هستند در حالی که نیستند. این فیلترهای روانپزشکی و پزشکی قانونی باعث می‌شود افرادی که واقعا به عمل جراحی نیاز دارند این کار را انجام بدهند.

بعد از این که یک ســال تحت نظر روانپزشک بودند چه می‌شود؟

در شهرهای مختلف به دادگاه خانواده و در تهران به مجتمع امور حسبی مراجعه می‌کنند، درخواســت تغییر جنسیت می‌دهند، در نوبت قرار می‌گیرند و به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. آنجا کمیسیونی تشکیل می‌شود که افراد متخصص، پرونده فرد را بررسی می‌کنند و در صورت تایید نهایی، برگه‌ای می‌دهند که او به دادگاه برگردد. 

دادگاه بر اساس نامه روانپزشک و نامه پزشکی قانونی و در نظر گرفـــــتن این که این کار از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی چقدر به مصلحت فرد متقاضی اســت، تصمیم می‌گیرد و رای صادر می‌کند. در صورت رای موافق، آن شخص به جراحان مراجعه می‌کند و تازه پروسه جراحی و درمان شروع می‌شود.

هزینه‌های عمل تغییر جنسیت تقریبا چقدر اســت؟ این هزینه‌ها را جایی تقبل می‌کند؟

قبلا این هزینه‌ها را جایی عهده‌دار نمی‌شد اما الان بعضی بیمارستان‌های دولتی با همان کیفیت بیمارستان خصوصی جراحی را انجام می‌دهند اما با مبالغ پایین. در بخش خصوصی قیمت‌ها پانزده تا بیست میلیون اســت اما در بخش دولتی تا دو میلیون تومان این جراحی‌ها انجام می‌شود.

اعضای انجمن شما فقط افراد ترنسکشوال هستند؟

همانطور که از اسم این انجمن پیداســت، یک سازمان مردم‌نهاد اســت که از خود افراد دردکشیده و اشخاص مرتبط با این موضوع تشکیل شده اســت. الان در انجمن سه دسته عضویت داریم، یک دسته اعضای پیوسته که اعضای ترنسکشوال هستند، گروه دوم اعضای وابسته هستند که متخصصان مرتبط با این موضوع هستند مثل جراح و پزشک و روانپزشک، گروه سوم هم اعضای افتخاری هستند که با عضویت می‌خواهند انجمن را حمایت کنند. 

درواقع همه جامعه می‌توانند عضو افتخاری انجمن ما باشند و مخصوصا از هنرمندان و چهره‌های سرشناس دعوت می‌کنیم صدای اعضای این انجمن باشند. متاسفانه این مســاله اینقدر تابو اســت که حتی هنرمندان که می‌بینیم وارد فعالیت‌های مردمی شده‌اند، از ورود به این مســاله اجتناب می‌کنند در حالی که ما وجود داریم، کم هم نیستیم.

تعداد افراد ترنسکشوال در ایـــران مشخص اســت؟

آماری از این موضوع وجود ندارد، شاید بتوانیم یک آمار شبه رسمی بگوییم که پزشکی قانونی دارد و معتبر اســت اما آن هم فقط شامل افرادی می‌شود که رفـــــته‌اند اعلام وجود کرده‌اند وگرنه خیلی افرادی هستند که به دلایل مختلف مراجعه نمی‌کنند، دلایلی مانند این که می‌دانند دردسری دارند اما نمی‌دانند چیست.

چطور؟

گاهی تلفن دفتر انجمن زنگ می‌خورد و بارها خودم تلفن را جواب داده‌ام که افرادی حتی از نقاط دورافتاده تماس می‌گیرند و می‌گویند من دردسری دارم که فقط خودم می‌دانم و به خدای خودم می‌توانم بگویم. اما بعد که حرف می‌زنیم و درباره خودش توضیح می‌دهد می‌گویم نه اینطور نیست، افراد دیگری هم مثل تو هستند و به دیگران هم می‌توانی حرفـــــت را بگویی. تازه آنوقت می‌فهمد که باید به کجا مراجعه کند، و این که اصلا باید مراجعه کند یا نه.

گفتید پزشکی قانونی آماری دارد، این آمار را اعلام کرده؟

نه این آمار هیچوقت اعلام نمی‌شود. یک بار هم یکی از کارشناسان بهزیستی اســتان تهران به طور شفاهی گفته بود تا چند ســال پیش دوازده هزار پرونده ترنس داشتیم ولی وقتی قرار شد رسما اعلام کنند گفتند دو هزار پرونده ترنس داریم!

و انجمن شما چه تعداد عضو دارد؟

ورودی و خروجی به انجمن ما هم زیاد اســت. تعدادی از افراد روزانه مشاوره تلفنی می‌گیرند، تعدادی مراجعه حضوری دارند که نامه بگیرند و درباره مسیری که باید طی کنند مشاوره بگیرند و خیلی موارد دیگر. به طور کلی در دو سه ســال دو سه هزار ورودی و خروجی داشته‌ایم اما تعداد اعضای فعلی انجمن برای ما هم جزو آماری اســت که اعلام‌شدنی نیست.

چرا؟

گفته‌اند نباید اعلام کنیم.

323472 292 گفتگو با زن و مردی که تغییر جنسیت داده‌اند

سوال دیگری که مطرح می‌شود درباره واکنش‌های اجتماعی به ترنس‌هاســت. فکر می‌کنید چرا این موضوع اینقدر تابو اســت؟ چرا در اغلب افراد نگرش خوبی نسبت به این افراد وجود ندارد و گاهی برخوردهای نامناسبی انجام می‌شود؟

این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد. یکی از این عوامل این اســت که گاهی افراد ترنسکشوال، ناخواســته رفـــــتارهایی را از خودشان نشان می‌دهند که با عرف و فرهنگ جامعه سازگار نیست و در این صورت جامعه واکنش نشان می‌دهد. تا جایی که ممکن اســت باید از ایجاد حساسیت برای جامعه پرهیز کرد، درست اســت که فرد ترنسکشوال احساس می‌کند رفـــــتارش با جسمش منطبق نیست اما باید هنجارهای جامعه را هم در نظر بگیرد. 

توصیه‌ای که من به این افراد دارم این اســت که صبور باشند، مراحل درمانی را طی کنند و برای رسیدن به خواســته‌شان همدلی خانواده و جامعه را به دست بیاورند نه این که آنها را مقابل خودشان قرار بدهند. مســاله اینجاســت که جامعه افرادی مثل ما را نمی‌بیند که صبورانه مراحل درمان را طی کرده‌ایم، جامعه افرادی را می‌بیند که با ظاهر غیرمتعارف در خیابان قدم می‌زنند، با پوشش و ظاهر مردانه آرایش می‌کنند و رفـــــتارهایی نشان می‌دهند که ما هم با آنها موافق نیستیم. 

جامعه افرادی مثل آرش را که به دنبال یک زندگی ســالم اســت نمی‌بیند، چون همین حالا هم او می‌خواهد تصــویرش گرفـــــته نشود، چون از واکنش همسایه‌ها می‌ترسد و می‌داند که جامعه ممکن اســت او را با گذشته‌ای که داشته و با شرایط فعلی‌اش نپذیرد.

جامعه چطور باید با افراد ترنسکشوال چطور آشنا شود؟ 

موضوعی که خیلی اهمیت دارد این اســت که درباره ترنسکشوال‌ها فرهنگ‌سازی شود. وقتی در هیچ کجا هیچ نام و نشانی از ما نباشد چطور انتظار داریم که جامعه با ما آشنا باشد، دردها و خواســته‌های ما را بفهمد یا در ایجاد شغل و مهارت همکاری کند. 

ما هیچ سهمی از صداوسیما به عنوان رسانه ملی نداریم در حالی که حیاتیترین ابزاری اســت که می‌تواند فرهنگ‌سازی کند. خیلی عجیب اســت که چرا حتی در برنامه‌ای مانند «ماه عسل» که به انواع موضوعات اجتماعی پرداخته می‌شود، در این همه ســال یکی از افراد ترنسکشوال را دعوت نکرده‌اند، در حالی که این افراد وجود دارند و نیاز اســت برای برخورد خانواده‌ها و جامعه فرهنگ‌سازی انجام شود. 

وقتی خانواده و اجتماع با ترنس‌ها کاملا غریبه‌اند و آنها را نمی‌پذیرند، به جای این که یک دردسر قابل حل وجود داشته باشد، هزاران دردسر هم اضافه می‌شود؛ ما الان ترنس روسپی داریم، ترنس کارتن‌خواب داریم، ترنس معتاد داریم، همه اینها می‌شد فقط ترنس باشند و به این موارد کشیده نشوند، اما اگر از آنها به موقع حمایت می‌شد.

اگر بخواهید خواســته‌ای را از نهادهای مرتبط مثل وزارت بهداشت، بهزیستی و … مطرح کنید، حیاتیترین خواســته‌ها کدام اســت؟

در کنار لزوم فرهنگ‌سازی از طریق صداوسیما که به آن اشاره کردم، یکی از خواســته‌های ما وضع یکسری قوانین اســت که باعث شود کارها سلیقه‌ای انجام نشود، در حال حاضر به غیر از فتوایی که در این زمینه وجود دارد، تنها قانونی که داریم این اســت که مجلس صلاحیت تغییر جنسیت را در حیطه دادگاه خانواده گذاشته، ولی این که این مسیر چطور طی شود به طور دقیق مشخص نیست، قاضی‌ها می‌توانند سلیقه‌ای با این موضوع برخورد کنند و رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد. 

در حال حاضر یک مراجعه‌کننده دارم که قاضی بدون این که او را به متخصص ارجاع دهد خودش حکم داده که این کار برای شما مجاز نیست. یا حتی برای شناسنامه گرفـــــتن و تعویض مدارک، نحوه همکاری قاضی‌ها متفاوت اســت. اســتانداردسازی و نظارت روی جراحی‌ها هم یکی از حیاتیترین مطالباتی اســت که داریم. عمل تغییر جنسیت بسیار حساس اســت و خیلی حیاتی اســت که از چه کیفیتی برخوردار باشد تا آینده و زندگی شخص به خطر نیفتد. 

باید نظارت کنند که هر جراحی دست به انجام این کار نزند، بلکه یک تیم متشکل از جراحان با تخصص‌های مختلف، عمل تغییر جنسیت را انجام دهند.

یک ترنسکشوال حتما باید جراحی کند؟

اگر به معنی لغوی این کلمه دقت کنیم، می‌بینیم که «ترنسکشوال» یعنی گذر از جنسیت. بنابراین به نظر من افراد تازه بعد از این که جراحی کنند می‌شوند ترنسکشوال و قبل از آن همان اختلال یا ملال هویت جنسیتی را می‌شود درباره آنها گفت. با این حال، شاید هشتاد نسبت افراد زندگی‌‌شان را هرطور شده ادامه می‌دهند و فقط ۲۰ نسبت هستند که وارد پروسه جراحی می‌شوند. 

این ۲۰ نسبت حتما باید عمل جراحی انجام دهند چون آزردگی‌شان از کالبدی که در آن هستند آنقدر زیاد اســت که اصلا برایشان قابل تحمل نیست.

جناب جناب آرش، شما بگویید. چطور شد که احساس کردید باید تمام سختی‌هایی که عمل تغییر جنسیت دارد را بپذیرید و این کار را انجام دهید؟

من ســال ۱۳۷۸ مجوز تغییر جنسیت گرفـــــتم ولی به دلایل خانوادگی و اجتماعی مانند این که شاغل بودم و باید کار می‌کردم، نتوانستم این عمل را انجام بدهم، تا ســال ۱۳۹۳ که دیگر دیدم شرایط طوری اســت که امکان این جراحی مهیاســت و این کار را انجام دادم.

در طول این ســال‌ها، آن ملال جنسیتی را احساس می‌کردید؟

من خودم نام این احساس را ملال نمی‌گذارم، نه ملال و نه اختلال، من به این موضوع اسم «اختلاف فیزیکی» می‌دهم. در طول این ســال‌ها همیشه معتقد بودم اختلافی با مردان دیگر دارم که جراحی می‌کنم و این اختلاف‌ها برطرف می‌شود و مثل آنها می‌شوم. هرچه برایتان توضیح بدهم باز هم فهمیدنش سخت اســت، تا جای ما نباشید متوجه نمی‌شوید از چه سختی‌ای حرف می‌زنیم.

از طرف جامعه با چه واکنش‌هایی مواجه بودید؟

بارها پیش آمده بود که دوستان و همکارانم به من بگویند چرا اینطور راه می‌روی، چرا اینطور حرف می‌زنی و لباس می‌پوشی، در حالی که اینها دست خودم نبود، هرچه تلاش می‌کردم مثل بقیه باشم باز هم ناموفق بودم.

برخورد خانواده چطور بود؟

خانواده من برخورد خوبی با این موضوع داشتند. البته من از ترس این که آنها با این موضوع مخالفت کنند، در جراحی‌های اول اصلا خانواده را در جریان قرار نداده بودم و به آنها نگفتم. اما وقتی کم‌کم تغییرات ایجاد می‌شد، موضوع را با آنها مطرح کردم. جالب بود که آنها برخورد خیلی خوبی با این موضوع داشتند و گفتند چرا به ما نگفتی که در طول مراحل سخت جراحی کنارت باشیم. گفتند چرا زندگی‌ات را تباه کردی و گذاشتی این همه ســال عذاب بکشی. اگر می‌دانستم برخورد خانواده با این موضوع اینطور اســت، از اول دردسرم را به آنها می‌گفتم.

بعد از عمل، پیش آمده که احساس کنید پشیمانید؟

اصلا.

اصلا؟

پشیمان هستم اما نه از این که چرا عمل تغییر جنسیت را انجام دادم بلکه پشیمانم که چرا دیر این کار را انجام دادم. من این کار را باید بیست ســال پیش انجام می‌دادم، پشیمانم که چرا دیر اقدام کردم. حالا بیشتر از چهل ســال دارم و تازه می‌خواهم زندگی تشکیل بدهم و ازدواج کنم. ســال‌های زیادی را از دست داده‌ام و بابت آن ســال‌ها ناراحتم.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته گفتگو با زن و مردی که تغییر جنسیت داده‌اند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

839781115 مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورک

مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورک

ستاره های خوش اســتایل در هفته مد نیویورک با مدل لباسهای خود ظاهر شدند که مثل همه ی وقت عکاسان تصــویر انها را شکار کردند. هفته مد نیویورک New York Fashion Week که با عنوان هفته مد مرسدس بنز Mercedes-Benz FashionWeek نیز شناخته میشود. این رخداد در کنار هفته مد لندن، هفته مد میلان و هفته مد پاریس بعنوان چهار رویداد حیاتی دنیای مد محسوب می شوند.

 

بلا حدید، کندال جنر، سلن دیون واز ستارگانی بودند که در هفته مد نیویورک شرکت کرده بودند. به همین بهانه برترین مدل لباس در این مراسم را آماده کرده ایم.

1039287402 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس بلا حدید Bella Hadid در هفته مد نیویورک

716120410 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس ریحانا Rihanna در هفته مد نیویورک

757375822 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس کندال جنر Kendall Jenner در هفته مد نیویورک

2069495373 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس جی جی حدید Gigi Hadid در هفته مد نیویورک

1347312069 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس سلن دیون Celin Dion در هفته مد نیویورک

809917276 parsnaz com مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورکمدل لباس زندیا Zendaya در هفته مد نیویورک

 

 

جدیدترین مدل های لباس ایـــرانی و خارجی در سایت توما…
تصــویر های مدل لباس مردانه و زنانه
بخش مد و پوشاک وب سایت توما

نوشته مدل لباس بازیگران و ستاره ها در هفته مد نیویورک اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

711680 772 سخنگوی کاخ سفید کناره گیری می‌کند

مقامات کاخ سفید فاش کردند که «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید آمریکا به زودی از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

به نقل ایرنا؛ چند مقام رسمی کاخ سفید به نشریه «پولیتیکو» گفته‌اند که اسپایسر در صدد اســت با تعیین جانشینی برای خود از سخنگویی کاخ سفید کناره گیری کند.

در حالی که ظن غالب بر این اســت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از ماه‌ها پیش «سارا هاکابی سندرز» دختر «مایک هاکابی» فرماندار سابق ایالت آرکانزاس را برای جانشینی اسپایسر در نظر گرفـــــته، خود سندرز این شایعه را رد کرده و گفته اســت تمایلی برای پذیرفـــــتن این سمت ندارد.

سارا هاکوبی سندرز که در زمان فرمانداری پدرش مدیریت هماهنگی‌های میدانی دولت آرکانزاس را بعهده داشت در ۱۹ ژانویه به وسیله ترامپ به قائم مقامی سخنگوی کاخ سفید منصوب شده بود و در بسیاری از کنفرانس‌های خبری کاخ سفید جای خالی اسپایسر را پر می‌کرد.

شایع اســت که «لارا اینگرام» تحلیلگر سیاسی محافظه کار یکی دیگر از گزینه‌های این پست اســت که خود اسپایسر در حال حاضر به گفت‌وگو با او مشغول اســت.

در همین حال نشریه سیاسی پولیتیکو نوشته اســت که ترامپ اسپایسر را برای مقام بالاتری در کاخ سفید در نظر گرفـــــته اســت.

گفته می‌شود یکی از دلایل کناره گیری اسپایسر از این مقام، مسئولیت همزمان او در اداره دفتر مدیریت ارتباطات ترامپ و سخنگویی کاخ سفید اســت که بار سنگینی بر روی دوش اسپایسر گذاشته و او قادر به انجام این وظایف به صورت مطلوب نبوده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته سخنگوی کاخ سفید کناره گیری می‌کند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

وبسایت نود: بارسلونا به دنبال جذب وینگر فرانسوی دورتموند خواهد بود.

 نشریه بیلد در گزارشی مدعی شده اســت که رابرت فرناندز، مدیر ورزشی بارسلونا با مدیر برنامه عثمان دمبله، وینگر دورتموند دیدار داشته اســت.

1287976 723 دیدار مدیر ورزشی بارسا با ایجنت ستاره دورتموند

این بازیکن فرانسوی پس از فصل فوق العاده‌ای که در دورتموند داشت، مجددا زیر ذره بین بارسلونا قرار گرفـــــته اســت. این ملاقات در راســتای مذاکره بر سر انتقال احتمالی این بازیکن به بارسلونا صورت گرفـــــت که احتمالا حدود ۹۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته دیدار مدیر ورزشی بارسا با ایجنت ستاره دورتموند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

امید پژوهشگران این اســت که از این طریق، ترک اعتیاد برای افراد معتاد راحت تر شود. تا به حال نتایج امیدوار کننده ای در مورد کوکائین به دست آمده اســت، اما پژوهشگران امیدوارند که بتوانند از همین شیوه برای درمان اعتیاد به مت‌‌‌‌ آمفتامین (هروئین) و حتی سیگار اســتفاده کنند.

توماس کوستن، اســتاد روانپزشکی و علوم اعصاب در کالج پزشکی بیلور در هوستون تگزاس که از ســال ۱۹۹۵ بر روی این واکسن (برای ترک اعتیاد) کار می‌کرده اســت، در این باره گفت: “این واکسن به تدریج میران کوکائینی که به مغز می‌رسد را کاهش می‌دهد.”

“این فرایندی آهسته اســت، و بیماران علائم ترک اعتیاد چندانی را تجربه نمی‌کنند.”

این واکسن با واداشتن دستگاه ایمنی به بازشناسی دارو به عنوان یک جسم خارجی و حمله به آن در جریان خون عمل می‌‌کند.

برای انجام این کار شکل تغییریافته‌ای از ماده اعتیادآور به درون بدن تزریق می‌‌شود که به یک پروتئین متصل اســت که بدن آن را به عنوان عاملی تهدید‌کننده شناسایی می‌کند و بر ضد آن پادتن می‌سازد.

مولکول‌های کوکائین نهایتا از طریق کلیه جذب و از طریق ادرار دفع می‌شوند. به این ترتیب دارو نمی‌تواند به مغز برسد و باعث ایجاد نشئگی در فرد شود.

به گفته کوستن اســتفاده از واکسن به برطرف‌شدن تدریجی وابستگی به کوکائین منتهی خواهد شد.

به گفته او به تدریج میزان پادتن در خون افزایش می‌یابد و اگر فرد به اســتفاده از کوکائین ادامه دهد، تاثیر آن بر روی او کمتر و کمتر می‌شود.

کوستن گفت در میان انواع مواد اعتیادآور، واکسن ضد کوکائین از همه ساده‌تر ساخته می‌شود، زیرا آنزیمی به نام کولین‌ اســتراز در جریان خون وجود دارد، که به تجزیه‌شدن آن کمک می‌کند.

این گروه پژوهشگران، آزمایش‌ها برای ساختن واکسن‌‌هایی برای مت‌‌ آمفتامین و هروئین را هم آغاز کرده‌اند و امیدوارند در نهایت در مورد نیکوتین– ماده اعتیاد‌آور سیگار- هم کار مشابهی انجام دهند.

واکسن تزریقی فعلی برای کوکائین برای اســتفاده درمانی- نه پیشگیری- طراحی شده اســت و هدف آن افرادی اســت که از قبل معتاد شده‌اند.

اما به گفته کوستن در آینده می‌توان واکسن‌هایی برای نوجوانان در معرض خطر ساخت که مانع معتادشدن آنها ار همان اول شود، البته به گفته او چنین کاری پرسش‌هایی اخلاقی و حقوقی را هم برخواهد انگیخت.

واکسن ضدکوکائین در مرحله آزمایشی فعلی به صورت پنج تزریق در یک دوره سه‌‌ماهه به کارگرفـــــته می‌شود. پس از یک تحقیق انسانی در مقیاس بزرگ، این واکسن برای تایید به سازمان غذا و داروی آمریکا عرضه خواهد شد.

به گفته کوستن یک واکسن مشابه ضدنیکوتین در مراحل ابتدایی آزمایش بوسیله چند گروه پژوهشگران اروپایی اســت، و احتمالا در دو تا سه ســال آینده به بازار عرضه خواهد شد.

banner news ترک اعتیاد با واکسن

آشپزی لدت بخشه وقتی هر چی بخوای در بخش آشپزی توما داری
جدیدترین و بهترین طریقه ها و مطالب در مورد آشپزی و خانه داری
این آموزش و آشپزی از سایت توما انتشار بافته

نوشته ترک اعتیاد با واکسن اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

در این مطلب آموزشی می‌خواهیم به شما ربات‌های کاربردی برای آموزش زبان را معرفی کنیم. با فیسیت همراه باشید.

تلگرام یکی از پیام‌رسان‌های محبوب اســت که کاربران زیادی به‌خاطر امکانات ویژه این پیام‌رسان از آن به صورت مدام اســتفاده می‌کنند. عضویت در گروه‌ها و کانال‌های مختلف برای دریافت مطالب مورد نظر، اســتفاده از ربات‌های مختلف برای انجام کارهای مختلف، دو ویژگیاســت که آن را از سایر پیام‌رسان‌ها محبوب‌تر کرده اســت. در این مطلب آموزشی می‌خواهیم به شما ربات‌های کاربردی برای آموزش زبان را معرفی کنیم.

ربات‌ها در واقع افزونه‌های جانبی هستند که کاربر با آنها از طریق ارســال پیام، فرمان‌های مختلف و درخواســت‌های متفاوت در تعامل هستند. یک ربات معمولاً محتویات مرتبط با خواســته‌های شما را به محض درخواســت، در اختیار شما قرار می‌دهد. برای اســتفاده از خدمات ربات‌ها می‌توانید نام‌ رپبات بعد از علامت @ در قسمت جستجو تایپ کنید.

ربات @pronunciationbot: ربات مناسبی برای تلفظ لغات مورد نظر شما اســت. این ربات از ۸۴ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند. این ربات دارای سه فرمان اصلی اســت: فرمان pronounce/ برای شنیدن کلمه مورد نظر شما اســتفاده می‌شود، فرمان ipa/ برای نمایش فونتیک کلمه اســتفاده می‌شود، و فرمان language/ برای تغییر زبان اســت.

ربات @Dictionary: یکی از ربات‌های کاربردی ترجمه کلمات اســت. در این ربات بیش از ۲۰ دیکشنری معروف دنیا موجود اســت. این ربات از زبان‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند و سرعت بسیار بالایی هم دارد.

ربات @ytranslatebot: ربات مناسب برای ترجمه کلمات اســت. این ربات امکان ترجمه لغات و جملات ساده را دارد. شما برای اســتفاده از این ربات باید با فرمان setmylang/ زبان مورد نطر (مبدا) و با فرمان tolang/ زبان مورد نظر برای ترجمه متون خود را انتخاب کنید.

ربات @englishi_bot: ربات کاربردی دیگری در زمینه آموزش زبان‌های مختلف اســت. این ربات امکان آموزش زبان‌های مختلفی چون انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و .. را برای شما فراهم می‌کند. شما در ابتدا زبان مورد نظری که قصد یادگیری آن را دارید را انتخاب می‌کنید، پس از آن تمرین‌های مورد نظر برای آموزش این زبان را دریافت خواهید کرد.

ربات @AndyRobot: ربات مناسب دیگری برای آموزش زبان اســت. این ربات با طریقه‌هایی چون مکالمه، پاسخ و پرسش با شما، لطیفه و سرگرمی به شما زبان انگلیسی را آموزش می‌دهد. این ربات می‌تواند ابزار خوبی هم برای سرگرم کردن شما و هم برای آموزش زبان انگلیسی به شما باشد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته معرفی ربات‌های کاربردی آموزش زبان در تلگرام توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اســتان تهران گفت: اقدامات متعددی برای تامین آب اســتان تهران در زمان وقوع زلزله صورت گرفـــــته که در همین راســتا نیز امروز مخزن آبرسانی اضطراری کشور به بهره برداری رسید.

137538 921 در زمان زلزله آب تهران چگونه تامین می‌شود؟

 

در تمام کشورهای دنیا نیز هنگام وقوع زلزله به دلیل بسته شدن راه‌ها تامین آب با دردسر رو به رو می‌شود بر همین اساس طرح‌های متفاوتی در پایتخت به منظور تسهیل این مســاله اجرایی شد.
 
محمد پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که پروژه مخزن آبرسانی اضطراری ارزش ریالی چندانی ندارد اما اهمیت آن با توجه به قرار گرفـــــتن پایتخت در منطقه زلزله خیز بسیار بالا اســت، اظهار کرد: اگر در زمان زلزله حادثه‌ای ایجاد شود تامین آب اضطراری در تهران بسیار دردسر اســت، لذا لازم بود که برای این حیاتی تدابیر لازم اتخاذ شود.
 
وی با اشاره به تجربه دنیا در این زمینه، عنوان کرد: در تمام کشورهای دنیا نیز هنگام وقوع زلزله به دلیل بسته شدن راه‌ها تامین آب با دردسر رو به رو می‌شود بر همین اساس طرح‌های متفاوتی در پایتخت به منظور تسهیل این مســاله اجرایی شد.
 
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اســتان تهران ادامه داد: حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب مخزن آب در تهران وجود دارد که اگر بتوان کاری انجام داد تا آب از این مخازن خارج نشوند کار بزرگی صورت گرفـــــته اســت.
 
پرورش با بیان این که برای این حیاتی شیرهای قطع سریع آب را روی کل مخازن تهران نصب کرده‌ایم، افزود: به هنگام وقوع زلزله به سرعت این سیستم عمل می‌کند و آبی از داخل مخازن خارج نمی‌شود که این مســاله می‌تواند در تامین آب کمک رسان باشد.
 
به گفته وی، در سه روز اول وقوع حادثه تامین آب شرب عملا غیرممکن اســت به همین دلیل براساس مطالعات سه ســاله در ۳۰۸ نقطه تهران نکاتی مشخص شد تا برای هر نفر در وقوع حادثه ۱۰ لیتر آب شرب بهداشتی تامین شود.
 
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اســتان تهران در خصوص اقدام صورت گرفـــــته در زمینه‌ی ایجاد اولین مخزن آبرسانی اضطراری کشور، تصریح کرد: امروز با تلاش‌های صورت گرفـــــته اولین مخزن به بهره برداری رسید که این کار مطابق با سیاســت‌های اقتصاد مقاومتی بوده اســت.
 
به گفته پرورش، طبق هدف گذاری صورت گرفـــــته امســال باید ۳۰ مخزن و در ســال‌های بعد ۳۰۰ مخزن آبرسانی اضطراری در پارک‌ها و فضای سبز ایجاد شود.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته در زمان زلزله آب تهران چگونه تامین می‌شود؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

گروه جگوار لندرور در حال گسترش حیطه‌ی فعالیت خود در زمینه خودروهای خودران اســت. این خودروساز انگلیسی، به‌تازگی در شرکت لیفت سرمایه‌گذاری کرده اســت.

جگوار لندرور در حال انجام تست‌های نهایی روی سیستم خودران اختصاصی خود اســت و تا چند ماه آینده این فناوری را توسط خودروهای خود در جاده‌ها مورد آزمایش عملی قرار خواهد داد. آخرین فعالیت این برند خوش‌نام بریتانیایی در زمینه خودروهای خودران،‌ سرمایه‌گذاری در شرکت لیفت به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه‌ی حمل و نقل عمومی و در حوزه خودروهای خودران بوده اســت. هدف از این سرمایه‌گذاری به‌کارگیری خودروهای شرکت جگوار لندرور توسط شرکت لیفت جهت تست سیستم خودران اســت.

 شرکت لیفت در حال برداشتن گام‌هایی بلند و حیاتی در راســتای ایجاد شبکه‌ای از خودروهای خودران جهت انتقال مسافران درون و برون‌ شهری اســت. در این میان کمپانی‌های مختلفی به این شرکت یاری می‌رسانند که در میان آن‌ها اسامی حیاتیی نیز دیده می‌شود. جنرال موتورز این غول خودروسازی آمریکا به‌تنهایی در این پروژه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار طی ســال گذشته سرمایه‌گذاری کرده اســت. از سوی دیگر، گوگل نیز از طریق کمپانی ویمو با لیفت در حال همکاری اســت.

239f2c17 09ef 4364 bd56 a5975f41c3de سرمایه‌گذاری جگوار لندرور در حوزه خودروهای خودران

در این میان جگوار لندرور نیز تصمیم به سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون دلاری در شرکت‌هایی گرفـــــته اســت که تمرکز خود را بر جابجایی و انتقال هوشمند مسافران گذاشته‌اند. در این میان گزینه اول آن‌ها شرکت لیفت اســت که با دارا بودن شبکه حمل و نقل در بیش از ۳۵۰ شهر آمریکا، فرصت مناسبی در اختیار این خودروساز بریتانیایی قرار خواهد داد تا نه‌تنها در تکنولوژی خودران سرمایه‌گذاری کنند، بلکه خودروهای خود را جهت اســتفاده توسط رانندگان این شرکت و راه‌اندازی سیستم خودران در آن‌ها، در اختیار لیفت قرار دهد.

هانو کِرنِر، مدیر اجرایی شرکت جگوارلندرور، درباره این مشارکت می‌گوید:

اقدام اخیر این شرکت، سرمایه‌گذاری اســتراتژیکی برای هر دو طرف اســت و کمپانی جگوار لندرور بیش از پیش بر سیستم‌های حمل و نقل جدید و هوشمند تمرکز خواهد کرد. مشارکت ما در حوزه‌های در حال رشد تکنولوژی مانند لیفت به ما کمک خواهد کرد تا به خواســته‌های جاه‌طلبانه خود بیش از پیش جامه عمل بپوشانیم.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته سرمایه‌گذاری جگوار لندرور در حوزه خودروهای خودران اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

در بازار امروز – سه‌شنبه – سکه تمام طرح جدید با کاهش ۱۱ هزار تومانی نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان فروخته می‌شود و دلار آمریکا با حفظ ثبات تقریبی ۳۷۵۱ تومان قیمت دارد.

به نقل ایسنا، ‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۱ و ۳۷۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش ۱۲۴۷ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۲۶۵ تومان، پوند انگلستان ۴۸۶۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۴ تومان عرضه می‌شود. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده اســت.

لازم به ذکر اســت قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ اســت.

323474 513 سکه ۱۱ هزار تومان ارزان شد

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته سکه ۱۱ هزار تومان ارزان شد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۱ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

در این مطلب آموزشی می‌خواهیم دو طریقه برای به‌روزرسانی اندروید به شما آموزش دهیم. با فیسیت همراه باشید.

 سیستم‌عامل اندروید، یکی از سیستم‌عامل‌های محبوب و پرکاربر اســت. اما کاربران زیادی در خصوص اپدیتگوشی خود با دردسراتی مواجه هستند. گاهی به‌روزرسانیبه سختی انجام می‌شود، برخلاف ای‌او‌اس که به‌روزرسانی مستقیم از طریق سرور‌های شرکت‌انجام می‌شود و این کار بسیار ساده و سریع اســت. در این مطلب آموزشی می‌خواهیم دو طریقه برای به‌روزرسانیبه شما آموزش دهیم.

قبل از به‌روزرسانی گوشی خود به این موارد دقت کنید:

 • حتماً مطمن شوید گوشی شما شارژ کافی را داشته باشد. ترجیحاً پیش از شروع این کار شارژ گوشی خود را به ۱۰۰ نسبت برسانید.
 • حتماً به اینترنت با سرعت مناسب متصل شوید.
 • برای جلوگیری از هرگونه دردسری، پیش از اپدیت یک نسخه پشتیبانی از اطلاعات موجود در گوشی تهیه کنید.
 • در هنگام به‌روزرسانی گوشی، به هیچ‌عنوان از گوشی اســتفاده نکنید.

در بیشتر گوشی‌های جدید،را به صورت اتوماتیک به‌روزرسانی می‌شود. این کار به راحتی با مراجعه به تنظیمات گوشی قابل انجام اســت. برای انجام این کار ابتدا به تنظیمات گوشی بروید، به قسمت About Device مراجعه نمایید، به بخش آپدیت سیستم بروید و در آنجا check for update را انتخاب کنید تاشما به آخرین نسخه به‌روزرسانی شود.

در طریقه دیگر می‌توانید از طریق نرم‌افزار Kies و با اتصال گوشی به دسکتاپ آن را به‌روزرسانی کنید.

نرم‌افزار Kies، نرم‌افزار مناسبی برای به‌روزرسانی دستگاه‌های اندرویدی اســت، که توسط شرکت سامسونگ در اختیار کاربران قرار داده شده اســت.

شما از طریق نرم افزار Kies می‌توانید گوشی و تبلت سامسونگ خود را مدیریت کنید. این نرم‌افزار همگام سازی اطلاعات و پیدا کردن برنامه‌های جدید را برای شما آسان می‌کند. توسط این برنامه می توانید فایل‌های خود را مدیریت و گوشی سامسونگ خود را با کامپیوتر خود همگام سازی کنید.

برای به‌روزرسانیخود با این طریقه شما باید این نرم‌افزار را بر روی دسکتاپ خود نصب کنید. این نرم‌افزار برای سیستم‌عامل ویندوز و مک طراحی شده اســت. این نرم‌افزار را می‌توانید از این لینک دریافت نمایید.

http://www.samsung.com/in/support/usefulsoftware/KIES/

گوشی خود را به دسکتاپ متصل کنید و برنامه را اجرا کنید. نرم افزار Kies با جستجو از طریق اینترنت جدیدترین نسخه بروزرسانی موجود را برای گوشی شما نمایش می دهد. پس از جستجو صفحه زیر برای شما نمایش داده می‌شود، که باید گزینه اپدیت را برای به‌روزرسانی انتخاب کنید. یا از طریق پنجره اصلی برنامه می‌توانید گزینه  Firmware Upgrade را برای به‌روزرسانیخود اســتفاده نمایید. پس از انتخاب این گزینه برای شما صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که  شامل مواردی اســت که در بالا برای شما ذکر کردیم، در این صفحه گزینه I Have Read All Of The Above Information را تیک بزنید. حال پروسه به‌روزرسانیشما آغاز می‌شود، توجه کنید که در هنگام به‌روزرسانی دستگاه خود را از دستکتاپ جدا نکنید. زمانی که برای به‌روزرسانیشما نیاز اســت، به سرعت اینترنت شما بستگی دارد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چگونه اندروید گوشی خود را اپدیت کنیم؟ توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.