• تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

در قدیم معمولا از ماه اردیبهشت تا پایان تابستان ماه‌های فراوانی و ارزانی بود و اگر ماه مبارک رمضان در تابستان واقع می‌انجام گرفت، دغدغه و نگرانی از نظر تأمین مواد غذایی نبود.

همچنین اگر ماه مبارک در زمستان‌ها واقع می‌انجام گرفت، با ذخیره‌سازی مواد غذایی، آقام خود به نیکوی آن را مدیریت می‌کـــردند.

با توجه به اینکه در گذشته و در فصول گرم سال آقام کاهش از گوشت- به‌خصوص قرمز- هستفاده می‌کـــردند و گوشت مرغ نیز تعدادان مورد اقبال آقام قرار نمی‌گرفت، لبنیات، میوه‌ها، سبزی‌ها، عصاره‌ها و شربت‌آلات به فراوانی به مصرف می‌رسیدند.

 آداب و رسوم آقام پایتخت قدیم در ایام ماه مبارک رمضان
در کنار آنها، حبوبات نیز از جمله مواد غذایی‌ای بودند که به سر سفره روزه‌داران راه می‌یافتند و از آنجا که گوشت و حبوبات، باعث عطش می‌انجام گرفتند، هستفاده از این نعم‌الهی، کاهش صورت می‌گرفت و با مصرف زیاد سبزی و میوه، این امر تسهیل می‌انجام گرفت.

تعداد روز مانده به ماه مبارک رمضان، زیادی از کسبه، تکه‌سنگی را در کف ترازو در کفه‌ای که سنگ ترازو را قرار می‌دادند، می‌گذاردند تا «مسئول‌‌ذمه» نشوند و جنس را اصطلاحا «سرک کشیده» و چرب‌تر برای مشتری محاسبه می‌کـــردند.

زیادی نیز با ارزان‌کـــردن جنس خود، طلب آمرزش برای خود و نزدیکان و والدین‌شان از آقام داشتند و چه بسا این حیاتی را فرصتی می‌دانستند برای حلالیت طلبیدن.

نان‌های ماه مبارک رمضان

نانوایی‌ها در این ماه، مثل پایانی ماه‌های سال پر از مشتری و طالبان نان بودند، اما از آنجا که فقط دو وعده پخت در طول روز انجام‌می‌دادند.

طبیعی بود که با ازدحام مشتری پیش‌از افطار مواجه شوند و این بهترین فرصت بود تا خلوص‌نیت خود را نشان دهند.

آشنایی با آداب و رسوم آقام قدیم پایتخت در ماه مبارک رمضان

در این ماه، نان سنگک پنجه‌خورده، کنجدی، سیاهدانه‌ای، مجدد تنور، قهوه‌ای و بغل تنور، مطبوع‌ترین نان‌ها بود و آقام اساسا از خوردن نان‌های حجیم دوری می‌کـــردند.

بعد از نان سنگک، تافتون که دوبار تنور می‌انجام گرفت و افزایش در «خشکه‌پزی»‌ها عرضه می‌انجام گرفت، نان مطبوع آقام در این ماه بود.

دیگر نان‌ها از جمله «نان خراسانی»، لواش و بربری نیز طالبین فراوانی داشتند، اما از آنجا که بربری و خراسانی حجیم بودند و بعضا میان‌شان خمیر باقی می‌ماند و لواش نازک بود، اقبال عمومی به سمت سنگک و تافتون بود و دلیل دیگر سبوس‌دار بودن آرد این نان‌ها در آن روزگار بود که علاوه بر تسهیل در امر هضم غذا، ارزش غذایی فراوان‌تری داشت.

نظافت در ماه مبارک رمضان

در پایتخت قدیم حمام‌های عمومی در پایانی محلات و خیابان‌ها، در پایانی ساعات روز پذیرای آقام بودند.

در روزهای رمضان، از افطار تا نزدیکی‌های سحر، مملو و شلوغ از آقام محل و چه جای باصفایی که پایانی اهل محل، علاوه بر مسجد محله و خیابان خود، فرصت آرزورویی در این مکان را نیز پیدا می‌کـــردند.

چه بسا با دیدن یکدیگر، اگر نقار و دلخوری‌ای میان آنها بود رفع می‌انجام گرفت و حتی با پادرمیانی دیگران، چه دوستی‌ها که شکل نمی‌گرفت.

ضرب و خانومگ

مساجد، بعد از افطار و به‌خصوص در شب‌های احیا و قدر مملو از جمعیت می‌انجام گرفتند و اهالی گود و زورخانه، بعد از اقامه نماز و شنیدن وعظ واعظ، راهی زورخانه‌ می‌انجام گرفتند.

پهلوانان، همچون اهالی مسجد، قبل از ماه مبارک رمضان، دست به رفت و روب برده و پایانی گود و ادوات آن را از پلیدی‌ها می‌زدودند.

اصل رعایت ورود پیشکسوت به گود، در این روزها، حتی اگر یک نوچه و نوخهسته، از سلاله سادات بود، بر اهالی گود، اعم از پیشکسوت، پهلوان و نوخهسته، فرض و واجب بود تا به جا آورند و نخستاد پیامبر(ص) و علی(ع) بر پایانی اهالی گود برتری داشتند و آنان نیز رسم ادب و پهلوانی در رخصت طلبیدن را نیز به نیکوی رعایت می‌کـــردند.

ضرب و خانومگ، در شب‌های احیا، قدر و ضربت خوردن و شهادت حضرت‌علی(ع) تکمیلا از صدا می‌افتاد و به جای آن زمزمه«منم، منم گدای تو، علی، علی، علی، علی» به عرش اعلی می‌رسید.

سحر و افطار

آقام پایتخت در روزگار قدیم در ماه‌ مبارک‌ رمضان از افطار تا سحر بیدار می‌ماندند و سحرگاهان، به خصوص در تابستان‌ها، پشت‌بام به پشت‌بام صدا برمی‌خهست و حتی در روزگاری اندکی دورتر، کوبیدن بر پشت طشت‌مسی نیز رسم بود و در برخی از محلات آقام به صورت گروهی «چاووشی‌خوانی» می‌کـــردند تا کسی خواب نماند.

برخهستن از خواب، همچون فریضه نماز، بر پایانی اهل خانه واجب بود و خرد و کلان و سالم و بیمار نمی‌شناخت و چون این باور عمومی وجود داشت که دعای سحرگاهی، مورد هستجابت درگاه الهی واقع می‌شود، بیماران و همراهان آنان،‌ صدای دعا و هستغاثه‌شان به درجه اعلا می‌رسید.

دست کشیدن از خوردن و آشامیدن سحرگاهی، با شنیدن صدای توپ و برخهستن «الله‌اکبر» مؤذن از مأذنه مسجد محله، از قوه به فعل می‌آمد.

ثواب شستن ظروف

در آن روزگاران رسم نبود که با «بریز و بپاش» سفره‌های رنگین بگسترند و افطاری بدهند ولی از آنجا که «اطعام مساکین» حتمی علی(ع) وار بود، سفره اطعام گسترده می‌انجام گرفت.

برای شستن ظروف، برخی نیت کـــرده و برای آنکه اندکی از آلام خانومدگی و گناهان خود بکاهند و جبران مافات کنند، دست به کار می‌انجام گرفتند و از دیگ گل‌گرفته سیاه انجام گرفته از آتش گرفته تا دیگور، آبگردان، کفگیر، ملاقه(ملعقه)، دوری، دیس و هرآنچه بعد از افطار باقی می‌ماند را می‌شستند و بعد از خشک کـــردن به گوشه‌ای می‌نهادند تا روزی دیگر، برای سفره‌ای دیگر به کار آید.

دید و بازدید و صله رحم

در پایتخت قدیم در ایام رمضان و به جز ایام قدر و شهادت مولی‌علی(ع) آقام به دید و بازدید می‌رفتند و «صله‌رحم» به جا می‌آ‌وردند.
چه بسا، صحبت خوهستگاری به‌میان می‌آمد و «نشانه»ای گذارده می‌انجام گرفت تا برکت خانومدگی در این ماه افزایش شود و بقیه مراسم به بعد از عیدفطر موکول می‌انجام گرفت.

زدودن کینه و نقار و کدورت از دل‌ها، از جمله دیگر کارها بود. آنکه اهل گود و زورخانه بود به مقتدایش علی(ع) تأسی می‌کـــرد و به یاد می‌آورد: «به جز علی(ع) که گوید، به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا» و نذر شیر در روزهای ضربت خوردن و شهادت امیر‌مومنان‌علی(ع) از کارهای رایج آقام بود.

هیچ‌کس گرسنه نمی‌ماند همه حیاتیان خدا بودند

در میان آقام پایتخت قدیم همانقدر که کفران نعمت مطرود بود، هیچ شکمی گرسنه نمی‌ماند.

کافی بود در کوچه و خیابان کسی ندای گرسنگی سر دهد، در اندک مدتی در خانه‌ها باز می‌انجام گرفت تا ثواب این عمل صواب، نصیب نخستین کسی شود که آن گرسنه را سیر کـــرده بود.

در همین ماه بود که اعمال خلاف اخلاق و شرع به حداقل خود می‌رسید و چه بسا زیادی از اعمال مطرود ترک می‌انجام گرفت و افراد با درس‌گیری از عمل خود، اعمال نکوهیده را به کناری می‌گذاشتند.

نذورات

حلوا و آش در انواع مختلف از جمله نذورات آقام قدیم پایتخت بود.

از آنجا که پایتخت از دیرباز منطقهی مهاجرنشین بود و خرده فرهنگ‌های مختلف در آن بروز و ظهور یافته بود، هرکس به فراخور حال خود برای باقیات‌صالحات و فاتحه اهل قبور و طلب آمرزش دو، سه ساعت مانده به افطار آش و حلوایش را آماده می‌ساخت و نیم ساعت مانده به افطار، حداقل برای هفت خانه نذری می‌فرستاد.

رمضان بهترین ماه خدا بود؛ با عدم‌اسراف، اطعام مساکین و وجود دل‌های بی‌کینه و نزدیک‌انجام گرفته به خدا.

 آداب و رسوم آقام پایتخت قدیم در ایام ماه مبارک رمضان آداب و رسوم آقام پایتخت قدیم در ایام ماه مبارک رمضان

 آداب و رسوم آقام پایتخت قدیم در ایام ماه مبارک رمضاناضافه به لیست علاقمندی ها

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

متن موزیک خوبه دارمت ابوالفضل فلاح
Lyrics New Song By : Abolfazl Fallah Khoobe Daramet

متن موزیک خوبه دارمت ابوالفضل فلاح

متن موزیک شنیدنی خوبه دارمت ابوالفضل فلاح

حواست هست منو داری نمیخوابم تا بیداری تو این عشقو دادی یادم یه قلبیمو دو تا آدم
دو تا آدم دیوونه دو تا آدم احساسی فقط من تو رو میفهمم فقط تو منو میشناسی

خوبه دارمت بیقرارتم چه خوبه صبح که پا میشم کنارتم
خوبه ماله من هستی تا ابد کنار تو ندارم لحظه های بد خوبه دارمت خوبه دارمت خوبه دارمت

خوبه دارمت بیقرارتم چه خوبه صبح که پا میشم کنارتم
خوبه ماله من هستی تا ابد کنار تو ندارم لحظه های بد خوبه دارمت خوبه دارمت خوبه دارمت

ترانه خوبه دارمت ابوالفضل فلاح

فقط پیشه تو خندم واقعیه کنارت خنده هامو دوست دارم
هوامو داری هر جا که باشم چقد حالو هوامو دوست دارم

خوبه دارمت بیقرارتم چه خوبه صبح که پا میشم کنارتم
خوبه ماله من هستی تا ابد کنار تو ندارم لحظه های بد خوبه دارمت خوبه دارمت خوبه دارمت

خوبه دارمت بیقرارتم چه خوبه صبح که پا میشم کنارتم
خوبه ماله من هستی تا ابد کنار تو ندارم لحظه های بد خوبه دارمت خوبه دارمت خوبه دارمت

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده ابوالفضل فلاح خوبه دارمت

متن موزیک خوبه دارمت ابوالفضل فلاح از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک خوبه دارمت ابوالفضل فلاح اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

متن موزیک مراقب خودت باش علی باقری
Lyrics New Song By : Ali Bagheri Moraghebe Khodet Bash

متن موزیک مراقب خودت باش علی باقری

متن موزیک شنیدنی مراقب خودت باش علی باقری

آسمون قشنگه وقتی لبات میخنده ماه که تو رو میبینه دل به نگاهت میبنده
تو نگاهت قشنگه تو نگاهت قشنگه

شبا وقتی خوابی یه آسمون ستاره هواتو خیلی داره
یدونه فرشته بالا سرت بیداره هواتو خیلی داره

مراقب خودت باش نذار دلم رو تنهاش نری تنهام بذاری بگی دوستم نداری بری و کم بیاری
مراقب خودت باش نذار دلم رو تنهاش نری تنهام بذاری بگی دوستم نداری بری و کم بیاری

ترانه مراقب خودت باش علی باقری

تو رو یه دنیا تا دنیا دنیا باشه دوست دارم تا تو که هستی هر چی که با تو باشه دوسش دارم
عزیز قلبم دنیا با تو قشنگترین بهاره هیشکی مثله من یه مهربونی مثله تو نداره

مراقب خودت باش نذار دلم رو تنهاش نری تنهام بذاری بگی دوستم نداری بری و کم بیاری
مراقب خودت باش نذار دلم رو تنهاش نری تنهام بذاری بگی دوستم نداری بری و کم بیاری

آسمون قشنگه وقتی لبات میخنده ماه که تو رو میبینه دل به نگاهت میبنده
تو نگاهت قشنگه تو نگاهت قشنگه

شبا وقتی خوابی یه آسمون ستاره هواتو خیلی داره
یدونه فرشته بالا سرت بیداره هواتو خیلی داره

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده علی باقری مراقب خودت باش

متن موزیک مراقب خودت باش علی باقری از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک مراقب خودت باش علی باقری اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

متن موزیک تویی عشقم محمد چناری
Lyrics New Song By : Mohammad Chenari Toei Eshgham

متن موزیک تویی عشقم محمد چناری

متن موزیک شنیدنی تویی عشقم محمد چناری

من با تو جور هستم پیشه تو حالم خوبه قلبه من تو که باشی دیگه تندتر میکوبه
میخوامت دیوونه تو تنها عشقه منی مگه میتونی دل بکنی

عشقه من نمیذارم کسی نزدیکت باشه غیر از من که تو قلبم یه نفر فقط جا شه
دوست دارم تو رو چون اونکه حرف دلو زد تویی فقط

تویی عشقم آره یکی دوست داره منم اون که دیوونتم
تویی عشقم آره که منو دوست داره که جاشو به هیشکی ندم

تویی عشقم آره یکی دوست داره منم اون که دیوونتم
تویی عشقم آره که منو دوست داره که جاشو به هیشکی ندم

ترانه تویی عشقم محمد چناری

دستاتو بده با من بگو می مونی پیشم تنهایی نرو جایی آخه دیوونت میشم
خوشحالم اینجایی دارم دستای تو رو نمیگیره هیشکی جای تو رو

تویی عشقم آره یکی دوست داره منم اون که دیوونتم
تویی عشقم آره که منو دوست داره که جاشو به هیشکی ندم

تویی عشقم آره یکی دوست داره منم اون که دیوونتم
تویی عشقم آره که منو دوست داره که جاشو به هیشکی ندم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده محمد چناری تویی عشقم

متن موزیک تویی عشقم محمد چناری از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک تویی عشقم محمد چناری اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

 • از مصرف فست فودها بپرهیزید: مصرف فست فودها و سایر غذاهای  چرب برای کسانی که به سلامت این عضو حیاتی بدن خود اهمیت می دهند، انتخاب معقولی نیست. مصرف غذاهای چرب و هستفاده از روغن های صنعتی کار کبد را برای تجزیه چربی دشوار می کند و در مدت زمان طولانی ممکن هست سبب التهاب کبد و به تبع آن سیروس کبدی شود.
 • سعی کنید روزتان را با یک صبحانه سالم آغاز کنید: مواد غذایی دارای  فیبر بالا می تواند به سلامت کبد تان کمک کند تا به بهترین شکل کار کند. تحقیقات نشان داده هست صبحانه های دارای غلات تکمیل مثل چاودار می تواند سبب آب انجام گرفتن چربی های شکمی شود که در جلوگیری از بروز بیماری های کبدی موثر هست.
 • بروکلی بخورید! اضافه کـــردن سبزیجات به رژیم غذایی برای کسانی که می خواهند کبد سالم تری  داشته باشند ضروری هست. از بین سبزیجات کلم بروکلی برای سلامت کبد زیاد مفید هست. مطالعات نشان داده هست که مصرف بروکلی می تواند احتمال خطر ابتلا به کبد چرب غیر الکلی را کاهش دهد. به صورت حتم کلم بروکلی ممکن هست برای برخی طعم خوشایندی نداشته باشند که شما می توانید آن را با سایر سبزیجات، سیر و سرکه بالزامیک مصرف کنید.
 • چای یا قهوه مصرف کنید اما کم! مطالعات نشان داده هست کسانی که روزی یک یا دو فنجان چای یا قهوه می نوشند، احتمال آسیب کبدی که در اثر مصرف الکل یا غذای ناسالم در آنها ایجاد می شود، کاهش می یابد. برخی از مطالعات هم نشان داده هست که این میزان مصرف قهوه یا چای احتمال ابتلا به سرطان کبدی را کاهش می دهد.
 • مصرف قند را کاهش دهید: مصرف زیاد قند می تواند تاثیر مخربی بر سلامت کبد داشته باانجام گرفت. این  تاثیر منفی می تواند به این دلیل باانجام گرفت که یکی از وظایف کبد ذخیره سازی قندها هست. قند تبدیل به چربی می شود و این چربی اطراف کبد را می گیرد و در طولانی مدت زمینه ساز بروز بیماری کبد چرب هست. بنابراین با کاهش مصرف ترکیبات قندی از سلامت کبد خود محافظت کنید.
 • آب بنوشید! آب یکی از بهترین موادی هست که بدن ما را سالم نگه می دارد. به جای نوشابه ها و  سایر نوشیدنی های شیرین، آب بنوشید.
 • بادام مصرف کنید! برخی از آجیل ها از جمله بادام منابع غنی از ویتامین ای و سایر ترکیباتی هستند  که می توانند ما را در برابر بروز بیماری کبد چرب محافظت کنند.
 • چای سبز بنوشید! چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان هایی هست که Catehnin نامیده می شوند.  مطالعات نشان داده هست که این آنتی اکسیدان ها ممکن هست شما را در برابر برخی سرطان ها مانند سرطان کبد مصون سازد.
 • اسفناج مصرف کنید! برگ های اسفناج نیز آنتی اکسیدان زیادی دارد که Glutathione نام دارد که می تواند به سلامت کبد شما و کارکـــرد صحیح آن کمک کند.
 • بلوبری یا سایر مواد غذایی که دارای پلی فنول هستند را مصرف کنید: تحقیقات نشان داده هست که مواد غذایی دارای پلی فنول  مانند بلوبری، شکلات تلخ، زیتون و انواع آلو درصد ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی را کاهش می دهد. هستفاده از برخی ادویه های دارای پلی فنول مثل پونه کوهی یا زرماری به جای نمک همراه با غذا نیز می تواند در کاهش ابتلا به بیماری های کبدی موثر باانجام گرفت.
 • از مصرف الکل و دخانیات اجتناب کنید: نوشیدن الکل و مصرف دخانیات تاثیر منفی بر فعالیت کبد  دارد و در طولانی مدت زمینه بروز سیروس کبدی و بیماری کبد چرب را فراهم می کند.

سلامت کبد در طب سنتی

برای دستیابی بهتر به سلامت کبد علاوه بر رعایت کـــردن رژیم غذایی معقول، طب سنتی از طریق تطابق دانش گذشتگان با شرایط آب و هوایی و اجتماعی جامعه کنونی، رهیافت­های ایمن­ تر و ریشه­ ای­ تری را ارایه می­ دهد و درمان این بیماری­ ها را  از طریق باطنی و از طریق شناسایی عوامل بروز آنها انجام می­ دهد. برای این منظور محققان شرکت پارسی طب با توجه به خواص اعجاز انگیز گیاهان دارویی در درمان بیماری­های مختلف با در نظر گرفتن اصول طب سنتی و شرایط روز جامعه، اقدام به تولید داروی ۷ گیاه (شلیور) نموده هست. گیاهان به کار گرفته در این مقطر همگی دارای خواص دفع چربی هستند و از طریق کنترل و دفع چربی های اضافه در مبتلایان به کبد چرب الکلیک و غیر الکلیک، تصفیه تکمیل خون از مواد زاید و سموم و همچنین تعدیل آنزیم های کبدی، می تواند پاکسازی کبد را انجام دهد.

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

کرج- رمضان در البرز یادآور «آش‌ و آشتی» و پخت نان «اگردک» هست، البرخانومشینان با اجرای «همچه کاسه» زمینه نزدیکی دل‌ها را فراهم کـــرده و طالقانی‌ها نیز مراسم «ماه دَر مِه» را برپا می‌کنند.

هستان مهاجرپذیر البرز با روستاهای هزارساله که برای خود تاریخچه ای جالب و خواندنی دارند از دیرباز میزبان آقام ایران زمین با آداب و رسوم مختلف بوده هست کرج که به تعبیر مقام معظم رهبری معروف به ایران کوچک هست مانند نگینی در دل سلسله جبال البرز می‌درخانجام گرفت و البرخانومشینان همانند دیگر آقام ایران زمین علاقه مند به برگزاری رسوم و جشن های کهن هستند.

آقامان ساکن البرز در ماه های مختلف سال از جمله ماه مبارک رمضان آداب و رسوم ویژه و مختص خود را دارند که در نوع خود دیدنی و شنیدنی هست.

مراسم ماه مبارک رمضان در البرز تعدادان متفاوت از سایر مناطق کشور نیست ولی در روستاهای هستان آداب و رسومی ویژه وجود دارد.

البرز از سه اقلیم کوهستان، کوهپایه و دشت تشکیل انجام گرفته هست، اقلیم کوهستان بالای سه هزار متر ارتفاع از سطح دریا، اقلیم کوهپایه بین دو هزار متر و دشت در اتفاع هزار متری از سطح دریا واقع انجام گرفته هست.
آداب البرزی‌ها در رمضان
مراسم ویژه «ماه دَر مِه» در طالقان

مدیر بنیاد البرزشناسی با اشاره به اینکه در هر سه اقلیم آداب ماه رمضان تقریبا مشابه برگزار می شود، گفت: ناحیه جغرافیایی البرز هستان البرز، پایتخت، قزوین، گیلان، ماخانومدران، گلستان، سمنان، قم و مرکزی را در خود جای داده که آقامان این هستان ها آداب و رسوم مشابهی در ماه مبارک رمضان دارند.

به نقل کرد رجبی یک مراسم ویژه به نام «ماه دَر مِه» به معنای «ماه در آمدن» در منطقهستان طالقان وجود دارد که این مراسم به منظور رؤیت ماه انجام می شود و صرفا مختص ماه رمضان نیست.

در برخی مناطق کوهستانی البرز در ابتدای هر ماه جشنی برپا و در این جشن ها عیدی و طعام میان همسایگان توزیع می شود که این مراسم بهانه ای برای توجه به همدیگر از جمله درماندگان هست.

مشاور هستاندار البرز در ادامه اضافه کـــرد: مراسم دیگری به نام «هَمچه کاسه» در البرز وجود دارد که این مراسم در ماه رمضان افزایش برگزار می شود و ممکن هست در ۳۰ روز ماه رمضان برگزار شود.

رجبی در توضیح مراسم هَمچه کاسه، گفت: در این مراسم، همسایگان معمولا شیربرنج، فرنی، حلوا و آش را به یکدیگر تقدیم می کنند که این امر سبب نزدیکی دل ها می شود.
آداب البرزی‌ها در رمضان

برطرف کـــردن اختلاف ها در البرز با برگزاری مراسم آش پزان

مدیر بنیاد البرزشناسی با تاکید بر اینکه مراسمی مشابه «هَمچه کاسه» در زاگرس نیز برپا می شود، گفت: در این مراسم مائده ای (سفره) میان همسایگان توزیع می شود.

وی تاکید کـــرد: در گذشته دهه سوم ماه مبارک رمضان را شب های برات می نامیدند، این رسم در بین مسلمانان پاکستانی و افغانستان نیز برپا می شود.

مشاور هستاندار البرز با اشاره به اینکه رمضان به سه دهه تقسیم می شود و با تاکید بر اینکه این مصرع از حافظ «آن شب قدر که این تازه براتم دادند» یاداور دهه برات هست، گفت: دهه سوم را دهه برات می نامند این دهه به نوعی همان شب های قدر هست و در البرز شب ۲۷ رمضان نیز گرامی داشته می شود.

مدیر بنیاد البرزشناسی در ادامه نقل کردان خود گفت: قبل از ماه رمضان در البرز معمول بود اگر خانواده هایی اختلاف دارند قبل از رویت ماه رمضان با یک آش پزان با یکدیگر آشتی کنند این مراسم را «آش و آشتی» می نامیدند که به صورت حتم این رسم در حال فراموشی هست.

رجبی در خصوص رسم آش و آشتی، گفت: در این مراسم افرادی که کدورت داشتند با آش پذیرایی می انجام گرفتند تا با قهر وارد رمضان نشوند این مراسم در نوروز از جمله شب چهارشنبه سوری نیز اجرا می شود.
آداب البرزی‌ها در رمضان
نان اگردک

آداب و روسم آذری زبانان البرخانومشین

وی ادامه داد: پخت نان های محلی نظیر «اگردک» و «تفتان» میان آذری زبانان مقیم البرز رواج دارد و شاید کاهش سفره افطار آذری زبانان را می توان در این ایام خالی از این دو نان محلی یافت.

مدیر بنیاد البرزشناسی با تاکید بر اینکه دیدار با دوستان و آشنایان از جمله اموری هست که در ساعات بعد از افطار انجام می شود، گفت: گاه این دیدارها تا هنگام سحر به طول می کانجام گرفت.

رجبی با اشاره به اینکه منطقهستان های طالقان، ساوجبلاغ، اشتهارد و نظرآباد از جمله منطقههای هستان البرز به شمار می آیند که از قدمت تاریخی بالایی برخوردار هستند، گفت: طالقان، منطقهی هست که همچنان بافت روستایی خود را حفظ کـــرده هست. مراسم اذان گفتن بر پشت بام‌ ها و بیدارکـــردن یکدیگر برای سحر همچنان در این ناحیه پا برجهست و تکنولوژی امروزی هم نتوهسته این رسوم را از آقام این منطقهستان بگیرد.
آداب البرزی‌ها در رمضان
نان تفتان

اجرای مراسم «سحرخوانی» و «رمضان‌خوانی» در طالقان

مشاور هستاندار البرز تاکید کـــرد: مراسم «سحرخوانی» و «رمضان‌خوانی» در آیین کهن معنوی هستان البرز از جمله منطقهستان طالقان همچنان پابرجا هست.

وی در خصوص شب های پایانی ماه مبارک رمضان، گفت: شب های پایانی ماه مبارک رمضان شور و شوق فراوانی را به همراه داشت. آقام برای رؤیت ماه به قله ها می رفتند، قدیم ها پیشوازی از روحانی محل انجام می گرفت و آقام با آدابی خاص وی را به مسجد می بردند و با «چاووشی خوانی» روحانی را روانه مسجد می کـــردند.

آداب البرزی‌ها در رمضانآداب البرزی‌ها در رمضان

آداب البرزی‌ها در رمضاناضافه به لیست علاقمندی ها

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

به نقل پایگاه اینترنتی مهرشادگلابچی این قطار دارای ۳ سوییت ویژه و ۱۷ سوییت معمولی با ظرفیت هر سوییت دو مسافر می باانجام گرفت. هریک از این  سوییت ها ‏دارای تجهیزات تکمیل از جمله تختخواب ، دستشویی و حمام می باشند و حیاتی تر از همه چشم اندازی فوق العاده ایا ز مناظر ‏بیرون می باانجام گرفت که قابل مشاهده هست. سوییت های ویژه دارای پنجره های سراسر شیشه ای بوده که تماشای مناظر بیرون را لذت بخش تر ‏نیز خواهد کـــرد.این قطار سالنی ویژه برای تماشای مناظر با دیوارها و سقف شیشه ای با نمای وسیعی از منظره بیرون برای مسافران فراهم کـــرده و در سالن اجتماعات هم مسافران می توانند به صورت خانومده موسیقی گوش دهند و رستوران موجود در این قطار نیز انواع غذاهای ژاپنی را سرو می کند و فضایی که برای صرف غذا در نظر گرفته انجام گرفته زیاد شگفت انگیز بوده و دیدنش هر کسی را به حیرت وا می دارد. 

لوکس ترین کوپه این قطار دوبلکس بوده و اتاق خواب آن در طبقه پایین قرار گرفته هست.اتاقی که به شیوه اتاق های ژاپنی ساخته انجام گرفته و یک سرویس حمام چوبی و بخاری سنتی ژاپنی، کوتاتسو، هم  برای گرم نگه داشتن پاها در آن کار گذاشته انجام گرفته هست.برای ساخت مبلمان هتل متحرک شیکی شیما از چوب لهستانی و با هستفاده از روش سنتی خم کـــردن چوب ها به وسیله بخار درست انجام گرفته اند. شرکت طراحی فرش «Oriental Carpet Mills» که برای محصولاتش در کاخ واتیکان منطقهت دارد، کار تامین فرش ها را بر عهده داشته هست.

نکته جذاب تر این که در هر فصل این قطار راه متفاوتی را طی می کند ، برای مثال سفر سه شب و چهار روزه در تابستان از ‏منطقه توکیو آغاز انجام گرفته و از منطقههای ‏Yazawa ‎‏ ،‎ Hachinohe‏ ،‎ Naruko Onsen‏ و ‏Ichinoseki‏ می گذرد و مجدد به توکیو ‏باز می گردد، اما در فصل های دیگر این راه متفاوت می باانجام گرفت.اپراتور این قطار می گوید فقط یک نفر از ۷۶ متقاضی بلیت موفق انجام گرفت برای نخستین حرکت قطار بلیت تهیه کند و همه بلیت ها تا ماه مارس سال فردا به فروش رفته هست. هزینه سفر دو روزه همراه با این قطار از ۳۲۰۰۰۰ ین ( برابر با ۲۲۲۹ پوند ) بابت هر نفر و سفر چهار روزه آن نیز از ۷۵۰۰۰۰ ین ( برابر با ۵۳۷۳ پوند) می باانجام گرفت.

 • تاریخ : ۲۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : گردشگری

متن موزیک روح بیمار فریمن
Lyrics New Song By : Fariman Roohe Bimar

متن موزیک روح بیمار فریمن

متن موزیک شنیدنی روح بیمار فریمن

از تمومه حرفات معلومه که همه چی دیگه تمومه منو تو باید بریم از اینجا هیچ راهی نمونده
نموده تویه دلتم دیگه انگار هیچ حسی بگو الان آرومی یا تو هم مثله من شبو روز تویه فکری

من با یه روح زخمی و بیمار ولی می مونم منتظرت این بار شاید این کار یکم آرومم کنه
تو آره همونی هستی که میخوام
همونی که هر شب هستم واسش بی تاب شاید این بار صدات آرومم کنه

ترانه روح بیمار فریمن

یه حسی بهم میگه نداری به یکی دیگه اون عشقی که تو به من داشتی ولی حیف که یکم دیره
من می مونم منتظرت شاید توام یه روز دلت خواست که پیشم برگردی و این جدایی از بینمون بره

من با یه روح زخمی و بیمار ولی می مونم منتظرت این بار شاید این کار یکم آرومم کنه
تو آره همونی هستی که میخوام
همونی که هر شب هستم واسش بی تاب شاید این بار صدات آرومم کنه

من با یه روح زخمی و بیمار ولی می مونم منتظرت این بار شاید این کار یکم آرومم کنه
تو آره همونی هستی که میخوام
همونی که هر شب هستم واسش بی تاب شاید این بار صدات آرومم کنه

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده فریمن روح بیمار

متن موزیک روح بیمار فریمن از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک روح بیمار فریمن اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.