برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس
استاندار فارس گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در سال جاری در استان باید در اولویت مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد.

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - خبرگزاری مهر

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - خبرگزاری مهر

برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس برنامهریزی شده است - ایرنا

برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس برنامهریزی شده است - ایرنا
برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - خبرگزاری مهر

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - اقتصاد آینده نیوز

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - اقتصاد آینده نیوز
www.mehrnews.com › news › برنامه-ریزی-برای-ایجاد...

ایرنا: برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس برنامهریزی شده است

ایرنا: برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس برنامهریزی شده است
به گفته عالیترین مقام دولت در استان فارس آمار ایجاد اشتغال در فارس ۲۵ درصد از هدف گذاری دولت برای اشتغالزایی در استان بیشتر است. ایمانیه افزود: ...

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - صاحبخبر

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - صاحبخبر
برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس برنامهریزی شده است - ایرنا

برنامه ریزی برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس | با توجه - مهر

برنامه ریزی برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس | با توجه - مهر
www.irna.ir › news › برای-ایجاد-۱۰۰-هزار-شغل-جدید-د...

برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس برنامه ریزی شده است | - ایرنا

برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس برنامه ریزی شده است | - ایرنا
به گزارش ایرنا، محمدهادی ایمانیه سهشنبه در جلسه رفع موانع تولید استان افزود: در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۳ هزار فرصت شغلی جدید با همکاری ...

برنامه ریزی برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس

برنامه ریزی برای ایجاد 100 هزار شغل جدید در فارس
برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در فارس - اقتصاد آینده نیوز

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید - خبرگزاری صدا و سیما

برنامه ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید - خبرگزاری صدا و سیما
www.eqtesadayandehnews.ir › news › برنامه-ریزی-ب...
منبع خبر : yjc.ir