روایت وزیر میراث‌فرهنگی از سر در آب انبار یزد

روایت وزیر میراث‌فرهنگی از سر در آب انبار یزد
وزیر میراث‌فرهنگی نوشت: محقق فرانسوی در سفر به یزد پدیده ‎کنیسه در کنار مسجد را مهم‌تر از قنات و بادگیر می‌داند. 
منبع خبر : iribnews.ir