امیرعبداللهیان مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد

امیرعبداللهیان مسقط را به مقصد دوحه ترک کرد
قرار است رئیس دیپلماسی کشورمان در سفر دو روزه منطقه ای با همتای قطری خود دیدار و در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه و مهم ترین مسائل و تحولات منطقه ای رایزنی کند.
منبع خبر : iribnews.ir