غبارروبی مضجع شریف محدث بزرگ شیخ صدوق

غبارروبی مضجع شریف محدث بزرگ شیخ صدوق
ری- مضجع شریف محدث بزرگ شیخ صدوق غبارروبی شد.
منبع خبر : mehrnews.com