دانشگاه تهران میزبان نمازگزاران عید سعید فطر

دانشگاه تهران میزبان نمازگزاران عید سعید فطر
م­ردم ایران؛ نماز عید سعید فطر را در سراسر کشور اقامه کردند. دانشگاه تهران نیز میزبان نمازگزاران در پایتخت بود.
منبع خبر : iribnews.ir