برگزاری نشست پیشگیری از مرض کولرا در دفتر یونسیف مزارشریف

برگزاری نشست پیشگیری از مرض کولرا در دفتر یونسیف مزارشریف
رئیس صحت عامه بلخ گفت: در اکثر ولسوالی‌های ولایت بلخ، مردم به آب سالم آشامیدنی دسترسی نداشته و مجبور هستند از آب های ناسالم استفاده کنند، به این دلیل باید آب‌های آشامیدنی کلر پاشی شوند.
منبع خبر : yjc.news