کمیسیون ویژه پزشکی سپاه برای جانبازان فاقد مدارک

کمیسیون ویژه پزشکی سپاه برای جانبازان فاقد مدارک
ایثارگرانی که پس از بررسی، پرونده آن ها مثبت احراز شود ، مشمول دریافت ۵ درصد جانبازی می شوند.
منبع خبر : iribnews.ir