برگزاری بیش از ۲۰۰ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی

برگزاری بیش از ۲۰۰ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۲۰۰ هزار جلسه دادرسی را به صورت کاملا غیر حضوری و الکترونیکی برگزار کردیم.
منبع خبر : iribnews.ir