رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی، هفته آینده

رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی، هفته آینده
وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از رونمایی سامانه مودیان تا هفته آینده خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir