اثربخشی ۹۶ درصدی واکسن پاستوکووک برای کودکان و نوبت یادآور

اثربخشی ۹۶ درصدی واکسن پاستوکووک برای کودکان و نوبت یادآور
وزیر بهداشت گفت: بر اساس مطالعات، اثربخشی حدود ۹۶ درصدی واکسن پاستوکووک یا سوبرانا ثابت شده که یکی از ویژگی‌های آن، استفاده برای کودکان و نیز نوبت یادآور است.
منبع خبر : iribnews.ir