خودروی نماینده نائین در مجلس واژگون شد

خودروی نماینده نائین در مجلس واژگون شد
نماینده نائین در حال سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌اش دچار سانحه رانندگی شده و خودروی وی واژگون شد.
منبع خبر : mehrnews.com