جایگاه چهارمی ایران در حوزه نانو

جایگاه چهارمی ایران در حوزه نانو
دبیر ستاد نانو گفت: ایران برای چهارمین سال متوالی در جایگاه چهارم نانو در جهان قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir