آمریکا: همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم

آمریکا: همچنان در حال بررسی پاسخ ایران هستیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن همچنان در حال بررسی پاسخ ایران است و با شرکای اروپایی خود در این زمینه رایزنی خواهد کرد.
منبع خبر : mehrnews.com