ماجرای آموزش ۵ زبان غیر انگلیسی در مدارس

ماجرای آموزش ۵ زبان غیر انگلیسی در مدارس
هر چند وعده اجرای آموزش ۵ زبان خارجی را وزرای اسبق آموزش و پرورش دادند، اما از اجرای آن هنوز خبری نیست.
منبع خبر : iribnews.ir