شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۵ شهریور

شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۵ شهریور
بسته شایعات فضای مجازی نگاهی دارد به مطالبی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، اما صحت ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir