ناکامی رزمی کار ایرانی در لیگ بوکس “برناکل”

ناکامی رزمی کار ایرانی در لیگ بوکس “برناکل”
رزمی کار ایران در مسابقات بوکس برناکل به علت قضاوت اشتباه مبارزه را واگذار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir