جنگنده های سعودی فرودگاه صنعا را مورد حمله قرار دادند

جنگنده های سعودی فرودگاه صنعا را مورد حمله قرار دادند
جنگنده های متجاوز سعودی-آمریکایی شامگاه دوشنبه چندین حمله به صنعا پایتخت یمن انجام دادند.
منبع خبر : mehrnews.com