دوگانه سوز شدن بیش از ۵ هزار خودروی عمومی در قم

دوگانه سوز شدن بیش از ۵ هزار خودروی عمومی در قم
طاهری گفت: ۵ هزار و ۶۷۰ خودروی عمومی به سیستم دوگانه سوز تبدیل شدند و ۲۴۳ خودرو نیز در نوبت انتظار هستند.
منبع خبر : yjc.news