نابودی بیش از ۲۰۰ هزار جریب از جنگل‌های مناطق کالیفرنیا

نابودی بیش از ۲۰۰ هزار جریب از جنگل‌های مناطق کالیفرنیا
در پی استمرار وزش باد و شرایط خشک آب و هوایی‏، جنگل های ایالت کالیفرنیا در آمریکا همچنان در حال نابودی است.
منبع خبر : iribnews.ir