افزایش ۱۰ برابری ظرفیت شبکه دیتا در مرکز شهید رشیدی نیا سنندج

افزایش ۱۰ برابری ظرفیت شبکه دیتا در مرکز شهید رشیدی نیا سنندج
مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت:در راستای اجرای برنامه‌های توسعه زیر ساخت شبکه دیتا و اینترنت در مراکز شهری استان ظرفیت شبکه دیتا مرکز شهید رشیدی نیا در سنندج به میزان ۱۰ برابر افزایش یافت.
منبع خبر : yjc.news