حمایت کارآفرین اردبیلی از ۱۲۰ کودک یتیم نیازمند

حمایت کارآفرین اردبیلی از ۱۲۰ کودک یتیم نیازمند
کارآفرین نیکوکار اردبیلی، حمایت از ۱۲۰ کودک یتیم نیازمند را برعهده گرفت.
منبع خبر : iribnews.ir