تاکید استاندار گیلان بر تزریق دز سوم واکسن

تاکید استاندار گیلان بر تزریق دز سوم واکسن
استاندار گیلان گفت:به رغم آبی شدن ۵ شهرستان گیلان مردم نباید تزریق دز سوم را فراموش کنیم.
منبع خبر : yjc.news