افشای جزئیات عملیات دریایی حزب الله از سوی منابع رژیم صهیونیستی

افشای جزئیات عملیات دریایی حزب الله از سوی منابع رژیم صهیونیستی
حزب الله لبنان در سال ۲۰۱۶ در عملیاتی ویژه، توانست فناوری رهگیری زیردریایی ارتش رژیم صهیونیستی را ارزیابی کرده و به آن دست یابند.
منبع خبر : iribnews.ir