ادامه پیگیری موضوع «حقوق‌های نجومی _ افشاگریها» تا تحقق مطالبه مردم

ادامه پیگیری موضوع «حقوق‌های نجومی _ افشاگریها» تا تحقق مطالبه مردم
­مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات گفت: بازی «حقوق‌های نجومی_افشاگریها» تاعدم تحقق مطالبه امام خامنه‌ای ومردم مبنی بر #اصلاح_ساختار_بودجه ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir