ضرورت همکاری تمام ارگان‌ها براي اجرای برنامه تحول کشاورزی

ضرورت همکاری تمام ارگان‌ها براي اجرای برنامه تحول کشاورزی
 مشاور وزیر جهادکشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی در تبریز گفت: اجرای برنامه تحول کشاورزی نیازمند همکاری تمام ارگان‌ها است.
منبع خبر : iribnews.ir