تمایل نداشتن بانک‌ها به ارائه تسهیلات مسکن

تمایل نداشتن بانک‌ها به ارائه تسهیلات مسکن
­عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مسکن مایل نیستند.
منبع خبر : iribnews.ir