بررسی حادثه تروریستی مشهد در کمیسیون امور داخلی مجلس

بررسی حادثه تروریستی مشهد در کمیسیون امور داخلی مجلس
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس از بررسی ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر و حوادث مشابه در این کمیسیون خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir