اطلاع رسانی تخلفات در سازمان ها با استفاده از مکانیزم سوت زنی

اطلاع رسانی تخلفات در سازمان ها با استفاده از مکانیزم سوت زنی
استاندار فارس گفت: مکانیزم سوت زنی باید در سازمان‌های فارس باشد که تا تخلفی شد زود اطلاع‌رسانی کنید، چون شاید بتوان فرد را نجات داد.
منبع خبر : yjc.news