ضرورت اجرای تعالی فرهنگی در شوراهای حل اختلاف لرستان

ضرورت اجرای تعالی  فرهنگی  در شوراهای حل اختلاف لرستان
مدل تعالی فرهنگی شوراهای حل اختلاف پرونده‌ها ی ورودی به دادگستری را کاهش می دهد .
منبع خبر : iribnews.ir