ضرورت آموزش صحیح و اصولی اطفا حریق در طبیعت

ضرورت آموزش صحیح و اصولی اطفا حریق در طبیعت
رئیس جمعیت هلال احمر گچساران گفت: دوره مهارت اطفا حریق در طبیعت برای اولین بار در این شهرستان برگزار شد.
منبع خبر : yjc.news